Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Jag tänker göra allt i min makt för att åstadkomma förändring. Fler ska få rätt beslut från början och alla äldre har rätt till ett tryggt boende, skriver Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Den senaste tiden har en stor diskussion om äldreboenden blossat upp. Jag tycker det är oerhört bra att vi äntligen diskuterar det som åratal av nedskärningar inom äldreomsorgen har lett till – att äldres behov glömts bort. Vi arbetar för att vända den utvecklingen men motståndarna är högljudda.

I Stockholm styrde Moderaterna under åtta år och tvingade stadsdelarna till stora besparingar inom äldreomsorgen. Det har naturligtvis fått konsekvenser i form av åtstramad omsorg och när vi tog över fanns ett underskott på över 130 miljoner.

Inte nog med det, Moderaterna byggde upp en detaljstyrning av varenda insats i äldreomsorgen som har drabbat de äldre och personalen i omsorgen hårt. Nu sitter Moderaterna i opposition men visionära förslag på förbättringar inom äldreomsorgen ser vi fortfarande inget av.

Stockholmsmoderaternas senaste förslag är att centralisera biståndsbedömningen för boende. Alltså att besluten inte längre ska fattas hos biståndshandläggarna på stadsdelen där den äldre bor utan på en stor central enhet där alla handläggare sitter tillsammans.

Utspelet gjordes i veckan i samband med att Svt:s lokalnyheter rapporterade om en stadsdel i Stockholm som ville använda ett antal tomma platser i ett servicehus till andra ändamål. Detta eftersom huset var slitet och inte nådde upp till Arbetsmiljöverkets krav, vilket betyder att Stockholm framöver inte får bedriva vård- och omsorgsverksamhet där.

Sanningen är ju att Moderaterna har haft all chans i världen att centralisera biståndsbedömningen men inte gjort det. Innerst inne tror jag att de vet lika väl som jag att det inte gör någon skillnad. Men i opposition är de populister och väljer att, trots att ha suttit vid makten i Stockholm i nästan ett decennium, skylla på enskilda tjänstemäns beslut. Som att problemen inom äldreomsorgen inte är strukturella och dessutom en direkt konsekvens av det system de själva byggt upp. Servicehuset i det aktuella fallet är ju bara ett av många exempel på att nödvändiga investeringar i äldreomsorgen inte gjorts i Stockholm på många år.

Jag menar i stället att äldreomsorgen behöver förändras i grunden och det arbetet pågår. Sedan maktskiftet har vi infört nya riktlinjer för biståndsbedömning där ensamhet och hög ålder finns med i bedömningen om vem som får plats på ett boende. Det har helt saknats tidigare.

I årets budget satsar vi dessutom över 50 miljoner kronor för att fler ska kunna få rätt beslut från början enligt de nya, bättre riktlinjerna. Det är första gången på många år som den typen av satsning görs och det ska ge en förändring.

Det pågår dessutom en stor översyn av de olika formerna av äldreboenden för att se till att de passar äldres behov och önskemål. Det måste finnas boenden både för äldre med vårdbehov och, en ny typ av mellanboende, för de äldre som har mindre behov av vård men som vill ha trygghet och gemenskap genom aktiviteter och bra tillgång på service. Att vi får till den här nya boendeformen tror jag är en oerhört viktig del för att lösa de problem vi har i dag med äldre som inte får boende.

Det påverkar mig starkt att höra och läsa berättelser om äldre som jag tycker ska beviljas boende men som inte fått det. Jag tänker inte blunda för problemen och sedan skylla ifrån mig i efterhand som Moderaterna gör nu. Jag är ansvarig politiker och tänker göra allt i min makt för att åstadkomma förändring. Fler ska få rätt beslut från början och alla äldre har rätt till ett tryggt boende.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm