Catarina Wahlgren, Gunilla Roxby Cromvall

Om vårdresurserna ska fördelas utifrån behov behöver vi satsa mycket mer på kvinnorna och även införa sex timmars arbetsdag för personalen, skriver vänsterpartisterna Catarina Wahlgren och Gunilla Roxby Cromvall.

Sjukvården i Stockholm är inte jämställd i dag. Trots att kvinnor generellt sett har högre psykisk och fysisk ohälsa än män, har vård för kvinnor lägre prioritet och satsas mindre på. Sjukdomar som bara eller främst drabbar kvinnor saknar ofta verkningsfull behandling eftersom de inte forskats tillräckligt på.

Kvinnor med diffusa besvär och smärtor avfärdas ofta och får ibland vänta i åratal på diagnos. Så får det inte vara. Sjukvårdens resurser ska fördelas utifrån behov – inte kön.

Stockholms läns landsting har i tolv år haft borgerligt styre. Under detta dryga decennium har vården för kvinnor i Stockholm stadigt försämrats, från nedläggningar av dedikerad kvinnovård som Stressrehab Danderyds sjukhus, till vårdval förlossning, ett komplett nederlag som ledde till turerna kring privata BB Sophias uppgång och fall.

Vänsterpartiets arbete för en sjukvård för alla fortsätter. Vi har tagit fram en rapport med åtta förslag för en jämställd hälso- och sjukvård. Nedan redogör vi för tre av förslagen.

  1. Stärk vården för kvinnor och ta kvinnors vårdbehov på allvar

Sjukdomar som endometrios, benskörhet och fibromyalgi kallas ibland »dolda kvinnosjukdomar«, eftersom symptomen kan vara diffusa och vägen till diagnos lång.

Men för de drabbade kvinnorna som utan framgång söker vård, som skickas hem utan remiss, är sjukdomarna inte alls dolda. Seglivade vanföreställningar om att det är naturligt för kvinnor att ha ont finns kvar i vården.

Vi vill därför stärka vården för kvinnor bland annat genom att införa vårdplaner för s.k. svårdiagnostiserade sjukdomar, inrätta en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på kvinnors behov och prioritera forskning på underforskade sjukdomar som främst drabbar kvinnor.

Stockholm är sämst i landet vad gäller förlossningsskador – en blivande mamma löper tre gånger större risk att få förlossningsskador här än i Halland.

  1. Rusta upp den psykiatriska vården

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland både unga tjejer och kvinnor. Så många som var tredje kvinna i åldrarna 21–34 har besvär. Men även bland äldre kvinnor är problemen omfattande.

Detta beror bland annat på kvinnors sociala, ekonomiska och sexuella utsatthet i samhället, på inrutade könsroller som innebär dubbelarbete för kvinnan, och en allt tuffare arbetsmarknad.

Vänsterpartiet vill stärka den psykiatriska vården genom att förse länets vårdcentraler med betydligt fler kuratorer och terapeuter, öppna fler nya ungdomsmottagningar, och förstärka länets allmänpsykiatriska jourmottagningar med dygnet runt-öppen verksamhet. Vi måste öka den psykiatriska vårdens resurser för att kunna hjälpa fler kvinnor som mår dåligt.

  1. Halvera förlossningsskadorna

Kris råder i Stockholms förlossningsvård. Utöver personalbristen, som präglar sjukvården över hela landet, förklaras krisen av det borgerliga landstingsstyrets ovilja att bygga ut förlossningsvården, och av deras blinda tilltro till marknaden. När privata BB Sophia stängde 2016 blev en dålig situation värre. Förlossningskliniken på S:t Göran försenas ideligen.

I dag har vi akut platsbrist på mottagningarna, och Stockholm är sämst i landet vad gäller förlossningsskador – en blivande mamma löper tre gånger större risk att få förlossningsskador här än i Halland.

Ett brett införande av sex timmars arbetsdag i sjukvården är nödvändigt för att uppnå jämställdhet i vården.

Vi vill bygga ut förlossningsavdelningen på Huddinge sjukhus och öppna förlossningen på NKS för normalförlossningar, och införa en garanti om en barnmorska per födande i aktiv förlossning. Alla ska ha plats att föda, och känna trygghet när de gör det.

Vi vill även kartlägga och följa upp förlossningsskador, med ambitionen att halvera antalet sådana skador.

Merparten av förslagen i vår rapport kräver mer personal för att bli verklighet. En omistlig del i arbetet för en jämställd hälso- och sjukvård är därför omfattande satsningar på sjukvårdspersonalen – inte bara för att kunna stärka sjukvården för kvinnor, utan för att 80 procent av de som arbetar i sjukvården är kvinnor.

I vår valbudget satsar vi 1 miljard kronor på sjukvårdspersonalen, så att Stockholms sjuksköterskor kan få fler kollegor, högre löner, längre fikapauser och kortare arbetsdagar.

Ett brett införande av sex timmars arbetsdag i sjukvården är nödvändigt för att uppnå jämställdhet i vården.

Tillsammans med våra satsningar på sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och löner, är den ovan skisserade rapporten en konkretion av Vänsterpartiets vision för en jämställd hälso- och sjukvård.

Catarina Wahlgren är organisatorisk gruppledare och Gunilla Roxby Cromvall är politisk gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.