Catarina Wahlgren och Anna Sehlin, Vänsterpartiet i Region Stockholm.

debatt Den styrande majoriteten har visat ett ointresse för idéburen sektor inom vården. Genom att ge fler idéburna verksamheter möjlighet att verka inom Region Stockholm kan vi skapa en större mångfald inom vård och psykiatri, skriver regionpolitikerna Catarina Wahlgren (V) och Anna Sehlin (V).

Det här är en speciell sommar för många av våra ungdomar. De äldre ungdomarna har under våren fått sköta sina studier från hemmet med varierande resultat. För de som kunnat få stöd hemifrån har det kanske gått till och med bättre, men för de som är beroende av skoldagens rutiner och kamraterna har det varit kämpigt. Flera elever kanske inte ens klarade vårens kurser med godkända betyg och hamnar nu på efterkälken. Till det kommer en sommar där ett flertal kommuner valt att inte satsa på att ge ungdomar sysselsättning till följd av Corona och övriga besparingar.

I det här läget är det viktigare än någonsin att vi har en flexibel, uppsökande psykiatri som lyckas fånga upp ungdomarna och göra deras vardag lite enklare. Barn och ungdomspsykiatrin dras med långa köer som nu har ökat även inom övrig hälso- sjukvård till följd av att resurserna har satsats på Covid-19-vård. Det är naturligt. Samtidigt mår många psykiskt dåligt till följd av just Covid-19. Livet har förändrats på sätt som är svårt för många sköra barn och unga att hantera.

Tidigare har föreningen Terapikolonier kunnat erbjuda en alternativ form av gruppterapi som sommarkollo i Region Stockholm. De blågröna partierna som styr regionen har dock inte varit intresserad av att finna avtalsformer för idéburna verksamheter, vilket gör att denna möjlighet inte finns för ungdomarna i sommar. Förutom Terapikolonier är det flera andra kompetenta aktörer som regionen länge samverkat med, som nu omöjliggjorts som vårdgivare i det borgerliga Region Stockholm där vårdval och konkurrens är det som styr.

Vänsterpartiet har hela tiden sett nyttan och behovet av den kompetens som de idéburna verksamheterna erbjuder och har föreslagit att regionen ska sluta idéburna-offentliga-partnerskapavtal med organisationerna för att förvisa oss om att utbudet blir kvar. Ofta fyller de idéburna organisationernas verksamheter upp glapp som finns i den traditionella vården och utgör livräddande verksamhet för personer som inte finner rätt stöd någon annan stans.

För oss i Vänsterpartiet kommer människors hälsa i första hand och det är för de allra sköraste vi ska bygga vårt samhälle.

Nyligen kom en nationell utredning (SOU 2019:56) med avsikt att möjliggöra idéburna verksamheter i vår gemensamma välfärd. Då det blågröna styret valde att ge ett ointresserat remissvar där de valde att se mer svårigheter än möjligheter valde Vänsterpartiet att skriva ett eget svar där vi vill förstärka möjligheterna för idéburen verksamhet som en del av välfärden.

Redan i december 2017 föreslog Vänsterpartiet att regionen ska sluta IOP-avtal med idéburna aktörer som landstinget tidigare haft långvariga direktavtal med och att vi i landets största region ska våga pröva lagstiftningen på det här området. Tyvärr verkar kunskaper om undantagen i EU:s statsstödsregler saknas hos jurister på regionens upphandlingsenhet, men med en utbildningsinsats skulle detta vara möjligt.

För oss i Vänsterpartiet kommer människors hälsa i första hand och det är för de allra sköraste vi ska bygga vårt samhälle. Vi vänder oss emot det system som är skapat för vårdföretagares möjligheter att göra vinst på våra gemensamma resurser. Vi välkomnar partnerskap med idéburna krafter som liksom vi strävar efter att göra en insats för Stockholmarna.

Våra krav:

  • Slut IOP-avtal med idéburna aktörer för att behålla och utveckla kompetensen i regionens vårdutbud.
  • Verka för en ramlag på området för att säkra de idéburna aktörernas del i vårdutbudet långsiktigt.
  • Utbilda jurister på regionens upphandlingsenhet för att främja möjligheterna för IOP-avtal.
  • Våga pröva lagstiftningen för att åstadkomma mångfald i regionens vårdutbud.

 

Catarina Wahlgren, gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm

Anna Sehlin, oppositionsregionråd i Region Stockholm för Vänsterpartiet