Anna Sehlin, Jonas Lindberg och Catarina Wahlgren

debatt Ett sjukhus ska inte dras med personalbrist som leder till vårdskuld där man tvingas välja mellan canceroperationer eller platser för intensivvård. Därför vill vi se omfattande satsningar, skriver representater för Vänsterpartiet.

Vi har i dagarna fått veta att Nya Karolinska drar ned på covid-vård för att klara canceroperationer. Vårdskulden är så pass stor att man befarar att patientsäkerheten hotas avsevärt inom bara några veckor om inget görs. Detta trots fortsatt högt tryck på intensivvården i region Stockholm. Situationen vi har idag är inte hållbar och systemet med inhyrd personal och övertidsarbete för alla anställda blir allt skörare. Vaccineringen i samhället går framåt i stadig takt men det betyder inte att trycker på våra sjukhus har minskat. Det är fortfarande ett jämnt flöde av IVA-patienter och annan covid-vård som belastar verksamheterna.

Läget på Södersjukhuset och Södertälje sjukhus är så pass allvarligt att man har tvingats skicka patienter till andra regioner för att IVA-platserna inte räcker till. Vårdplatserna i Stockholm har minskat med 7 % sedan 2011. Detta är ett medvetet val från det blågröna styret som vill flytta ut mer vård i vårdval. Region Stockholm är störst i landet och har sedan 2020 ett överskott på 5,6 miljarder kronor. Trots detta är personalbristen som värst på det sjukhus som jobbar med den absolut mest högspecialiserade vården, Nya Karolinska.

Kräv att privata vårdgivare lånar ut mer personal för att kunna möta vårdbehovet

Det som behövs under en pandemi är tydlighet och samordning, men också en vetskap om att resurserna räcker till den mest akuta vården. Ett sjukhus ska inte dras med omfattande personalbrist som leder till vårdskuld där man tvingas välja mellan livsnödvändiga canceroperationer eller IVA-platser för akut sjuka. Det är ovärdigt. Därför vill vi se omfattande satsningar på personalens arbetsmiljö och arbetstid, det måste vara en prioritering. Vi behöver anställa mer sjukvårdspersonal och satsa på att den personal som arbetat under pandemin får sin välförtjänta semester och tid för återhämtning mellan passen.

Vi i Vänsterpartiet kräver att det blågröna styret omgående reagerar och agerar utifrån den situation vi nu har.  Slopa sparkraven på sjukhusen. Kräv att privata vårdgivare lånar ut mer personal för att kunna möta vårdbehovet för både covid-patienter och all annan vård. Det ska inte vara ett val att vara solidarisk och hjälpa till under tider av kris.

Vi vill även se en generalplan för hur vi ska få fler IVA-platser på sikt då pandemin visat oss att de platser som finns inte räcker till och vi måste som helhet vara bättre rustade för både kriser och ökat vårdbehov. Sjukvården måste vara rustad för en växande och åldrande befolkning, inte enbart hantera kriser och överbelastning.

 

Anna Sehlin (V)
oppositionsråd

Jonas Lindberg (V)
sjukvårdspolitisk talesperson

Catarina Wahlgren (V)
gruppledare och ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden