olseke stefan eu

Rickard Olseke: Lär av den migrationspolitiska historien

Dela

I en granskning av förd politik bör regeringen fråga sig om flyktingsituationen bättre hade lösts med åtgärder för att öka mottagandekapaciteten, skriver Rickard Olseke, expert i migrations- och asylfrågor.

Den så kallade flyktingkrisen i Sverige och EU är i själva verket en politisk kris.

I stället för att gemensamt hantera situationen och säkra tillgången till skydd för människor på flykt, deltar EU:s medlemsstater genom ensidiga åtgärder i ett tilltagande race to the bottom – en kapplöpning mot lägsta möjliga nivå.

Taggtrådsstängsel och id-kontroll med transportöransvar för buss-, tåg- och färjebolag. Försämrade mottagandevillkor och ettåriga uppehållstillstånd utan rätt till familjeåterförening. Åtgärderna och förslagen varierar, men syftet är detsamma. Att minska antalet personer som söker asyl i respektive EU-land – i Ungern, i Danmark, i Sverige. I land efter land.

Enligt Dagens Nyheter kommer den svenska regeringen att tillsätta en oberoende utredare som ska undersöka hur regeringen och myndigheterna har agerat. Det finns åtskilliga frågor att granska. Hur har åtgärderna påverkat rätten att söka asyl? Har de varit adekvata, proportionerliga och effektiva? Har regeringens agerande varit förenligt med EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden?

I maj 1946 överlämnade den så kallade Sandlerkommissionen sitt Betänkande angående flyktingars behandling (SOU 1946:36). Dess ordförande, landshövding Rickard Sandler, hade tidigare varit socialdemokratisk utrikesminister. I betänkandet utvärderas den svenska flyktingpolitiken före och under andra världskriget.

Sandlerkommissionen citerar Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör, vars ”utlänningsbyrå” ansvarade för handläggningen av flyktingärenden:

”Det rörde sig ju om ett så stort antal personer, som […] ville utnyttja varje möjlighet att fly till vårt land, att det i varje fall icke kunde bli fråga om att taga emot annat än en ringa bråkdel […] Därvid var det nödvändigt att söka uppställa vissa riktlinjer och hålla fast vid dem.”

Efter att ha granskat tillämpliga lagar, förordningar och praxis kommer Sandlerkommissionen till en helt annan slutsats och skriver:

”I betraktande av det avsevärda antal flyktingar som, i ett senare skede av kriget mottagits här i landet, har kommissionen emellertid kommit till den uppfattningen, att de olägenheter man före och i början av kriget ansåg förbundna med en liberalare tillämpning av inresepolitiken beträffande flyktingar från Tyskland, särskilt judar, icke bort vara omöjliga att bemästra.”

Men, noterar kommissionen, ”omsvängningen i den svenska flyktingpolitiken måste tyvärr sägas ha kommit för sent”. Vilken blir slutsatsen av en granskning av dagens politik? Hade de ”olägenheter” som regeringen nu beskriver som ”ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen” till exempel kunnat ”bemästras” med åtgärder för att öka mottagandekapaciteten i stället för att försöka minska antalet asylsökande?

Sandlerkommissionen undersöker även handläggningen av enskilda ärenden och redogör bland annat för, som man benämner det, ”cirkulationsfall”, det vill säga att asylsökande och flyktingar skickas från land till land utan att tas emot och få sin ansökan prövad. ”Brist på internationell samordning”, konstaterar kommissionen – en tydlig parallell till dagens situation om inte Dublinförordningens ansvarsregler respekteras.

Förhoppningsvis kan den svenska regeringen och övriga riksdagspartier ta lärdom både av historiska erfarenheter och av hur den nuvarande flyktingsituationen hittills har hanterats. För att citera statsminister Stefan Löfvens jultal: ”EU måste åter vända sig till solidariteten, det är bara genom gemensamma lösningar vi kommer framåt”.

Rickard Olseke, expert i migrations- och asylfrågor

12 kommentarer

 1. Lars Olov - 22 december, 2015

  ””… Framför allt måste vi bekämpa orsakerna till dagens reaktionära bumerang – de sociala, politiska och ekonomiska processer som gör det möjligt för högerradikala partier och rörelser att slå split mellan oss..””
  Skriver Håkan A Bengtsson i dagens ledare som inte går att kommentera. Han anger dock inte explicit vilka dessa ”processer” som han anser orsakat dagens reaktionära bumerang i Europa är.
  Det kan förstås variera från land till land men den politiska process som givit högerradikala mest näring i vårt land är utan tvekan den extrema migrationspolitiken.
  Eller som Wolfgang Hansson skrev i Aftonbladet den 20 augusti i år:
  ””Sverige tar emot uppåt 100 000 men räknat i förhållande till folkmängden tar vi emot överlägset flest flyktingar(…) Medan en stor grupp länder smiter undan vill Sverige och Tyskland gärna framstå som humana och duktiga och undviker att använda sig av negativ signalpolitik. Vilket ytterligare förstärker snedvridningen av mottagandet. I längden är det en ohållbar situation som riskerar att explodera i främlingsfientlighet. I Sverige slår Sverigedemokraterna hela tiden nya rekord i opinionsmätningarna.””
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article21282974.ab
  Han kopplar helt riktigt SDs framgångar till Sveriges extrema migrationspolitik.

  • Gunnar - 22 december, 2015

   Jag kan bara instämma i det som Lars-Olov skriver. ”Som man bäddar får man ligga” stämmer bra in på både regering som spöittrad Allians idag.

  • /lasse - 22 december, 2015

   Hur många böcker om Sverigedemokraterna har jag inte läst själv? Däremot saknar vi effektiva motmedel.
   Kanske beror det på att det inte finns någon universalmedicin. Vi har att göra med en reaktionär rörelse med flera bottnar.
   Kanske är förklaringen också att strategin inte kan vara enkelspårig.

   Efter alla dessa böcker och seminarier kokar det ner till att strategin ”inte kan vara enkelspårig”.
   Vem hade inte kunnat komma på det?
   Står inte kampen om olika politiska alternativ? Närmast två extremistiska alternativ. Om folk allt mer väljer bort det som varit dominerande kanske man skulle fråga sig varför.
   Som vi kan se i dagens värld har det varit och pågår inbördeskrig som orsakats av interna konflikter om hur samhällena ska utvecklas som inte varit mindre än de politiska motsättningar som man nu bygger upp i europeiska länder.

 2. /lasse - 22 december, 2015

  de ”olägenheter” som regeringen nu beskriver som ”ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen” till exempel kunnat ”bemästras” med åtgärder för att öka mottagandekapaciteten i stället för att försöka minska antalet asylsökande?

  Finns det någon anledning till att tro att S&Mp regeringen inte i det längsta trott att ”mottagningskapaciteten” skulle kunna växa med ökat inflöde?
  Situationen är inte jämförbar med vk2, då handlade det om att ge folk från grannländerna där det pågick krig en tillfällig fristad tills kriget tog slut inte om invandringspolitik. De räknades inte in i befolkningsstatistiken.
  I dag handlar det om till stor del om folkvandring från underutvecklade länder som haft en kraftig befolkningstillväxt som de inte klarar av att hantera. Dessa har en extrem sk försörjningsbörda, långt värre än Europas förmenta demografi ”kris”, t.ex. i Afghanistan är 45% av befolkningen under 15 år. Att dränera dessa länder på folk i arbetsför ålder och inte minst de med utbildning kommer att förvärra situationen där.

  • /lasse - 22 december, 2015

   Att som Karl Petter T m.fl. jubla över att några läkare kommit in på snabbspår och vilken fantastisk vinst det är för Sverige är närmast cyniskt.
   Någon helhetssyn på problematiken finns inte, allt handlar bara om den svenska elitens dröm om den mångkulturella utopin, att försvara den egna positionen.

   • Helmut - 22 december, 2015

    Förefaller vara en mer realistisk dröm än dem om ett rashomogent Gated-community där alla problem magiskt trollades bort i det ögonblick människor förbjöds bosätta sig där.
    Sluta vara naiva och inse att Sverige inte kan mura bort sina problem genom att bestraffa dem som redan har det sämst.

 3. Anders Nilssson - 22 december, 2015

  Olseke förefaller vara expert mot mottagningsdelen.
  Har han inga synpunkter på hur vi ska kunna assimilera
  hundratusentals människor i det svenska samhället?
  De ska ju ha bostad, jobb och utbildning.
  Ska övriga EU-länder ta ansvar genom att överträffa
  Sverige i ”generös” asylpolitik? Högre bidrag, PUT till
  alla, kostnadsfri familjeåterförening etc? Annars
  skulle asylanterna fortsätta att välja Sverige.

 4. bengt gunnar - 22 december, 2015

  Det hade varit klädsamt om det framgått på vad sätt krönikören är expert och vem som betalar hans lön. Meningen med uttrycket ”expert i migrations- och asylfrågor” är väl att ge tyngd åt inlägget. Då är det också intressant för en läsare att veta var myllan finns.
  Makten bereder nu opinionsmässigt vägen för påbyggnad av ett proletariat bestående av lågutbildad arbetskraft som inte behärskar svenska och ej heller ges möjlighet till förkovran. LO:s ordförande tycker att det viktiga är att flyktingarna kommer i jobb. Kunskaper i svenska är mindre viktigt. Finanspolitiska rådet vill sänka ingångslöner. Det gör givetvis även svenskt näringsliv. Partiföreträdare från flera håll talar om reformering av arbetsmarknad och bostadsmarknad. Modulbyggen för denna kategori. Bostadsstyrelsens GD tycker tom att flyktingarna kan bygga sina egna hus.

  Detta är ju mesigt. Varför inte ta tjuren vid hornen . Löp linan ut och avskärma norra Värmland med taggtråd och kör dit litet spånplattor och korrugerad taggtråd så kan Sverige få ett eget Soweto. Där kan flyktingarna bygga ett Homs Noveau och så kan de få bli gästarbetare inom ramen för RUT och ROT. Men om de rör sig utanför sitt reservat skall de ha fotboja förstås.

 5. Silfverbielke - 6 januari, 2016

  Vilka historiska erfarenheter har vi av muslimsk massinvandring?
  Verkar vara en självutnämnd expert eller en lika stor skämtare som
  Scocco med de 900 miljarderna.
  Var hittar Dagens Arena dessa halvfigurer.

 6. Johnny - 12 januari, 2016

  Jag är också expert på migration och politik. Bäst är att anvisa alla migranter till flyktingläger i närområdet och bara ta emot kvalificerad arbetskraftsinvandre som fixat jobb i svenskt företag med en hög lön på miinst 50.000 kr/mån så att migranten betalar mer skatt än man tar ut i välfärd. Idag slösar sjukklövern 99% av resursern på mindre än 1% av de invandrare som olagligt lyckats ta sig till Sverige och 1% av resurserna går till 99% av riktiga flyktingar. Så ser den ”generösa” migrationspolitiken ut idag, svindyr, maximalt orättvis, osolidarisk. Absolut bäst att enbart hjälpa i närområdet, då räcker resurserna till att hjälpa alla i stället för några få rika migranter som har råd att betala smugglare. Men med den politiken tjänar flyktingindustrin i Sverige inga pengar som skattebetalarna betalar.

  Sedan skall vi förbjuda invandring av muslimer till Sverige precis som Slovakien nu gör efter sexattackerna i Köln och Stockholm där tusentals arabiska, afrikanska och afghanska muslimska män ofredade, sexattackerade rånade, våldtog hundratals tyska och svenska kvinnor. Här måste samhället markera stenhårt, ofredar en invandrare en svenskkvinna skall han straffas maximalt, livstidsfängelse och livstidsutvisning vid benådning. Detta är grova brott av sexuell rasim, av utlänningar mot svenska kvinnor.

  Var är alla löjliga feminister? Inte ett ljud hörs. Var är ramskriken och massdemonstrationerna? Nu är det dags för maskulin politik och bringa ordning och reda samt anvisa alla migranter till flyktingläger i närområdet. Varför är det Europas ansvar att livstidsförsörja alla muslimska invandrare när det finns 57 muslimska länder, det är i första hand deras ansvar.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Johanna Senneby

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Regeringen vill minska de drogrelaterade dödsfallen. »Tillslut kan vi förhoppningsvis ta bort kriminaliseringen av eget bruk av droger... 0Inga delningar

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram

»En stram budget«


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev