Foto: Ingemar Edfalk.

Lex Laval Den första juni börjar nya regler gälla för Lex Laval-lagen. Då får facket utökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utländska företag.

Idag klubbade riksdagen igenom Socialdemokraternas förslag gällande nya regler för Lex Laval-lagen. De nya reglerna ger facket utökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utländska företag.

– Äntligen kan jag som socialdemokrat säga att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är ett löfte som vi ställde inför valet 2014, sa Raimo Pärssinen (S) under debatten i riksdagen.

– Jag är oerhört stolt i dag att har den här propositionen på riksdagens bord, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Lex Laval infördes 2010 av den dåvarande borgerliga regeringen, efter att EU-domstolen slagit fast att fackförbundet Byggnads stridsåtgärder mot det lettiska byggföretaget Laval varit otillåtna.

LO har länge varit kritiska till lagen och välkomnar riksdagens beslut.

– Det här är en viktig framgång för alla som tror på den svenska modellen, säger LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson.

Claes-Mikael Johnsson poängterar att den nya lagen inte river upp Lex Laval, utan snarare justerar lagen.

– Lex Laval rivs inte upp. Det som regeringen nu gör är att man inför en Lex Laval som är mer anpassad de verkliga krav som finns. När lagen infördes 2010 var det en övertolkning av EU-rättens krav.

Den mest betydande förändringen i lagen är, enligt Claes-Mikael Jonsson, att den så kallade bevisregeln försvinner. Bevisregeln förhindrade facket från att vidta stridsåtgärder mot företag som hävdade att de tillämpade likvärdiga villkor för utstationerade arbetare.

– Det här är ett steg framåt, men det är inte på något sätt så att de problem som finns kring utstationering upphör.

– Nu behöver vi se mer stödåtgärder, stärkta krav på anmälningsplikt som utländskt företag och mer pengar till Arbetsmiljöverket för att genomföra kontroller på arbetsplatser, säger Jonsson.