Foto: Pixabay

Skolan De fem största friskolekoncernernas vinster skulle räcka till att anställa nästan 2 300 lärare i svensk skola. Det visar en LO-rapport om marknadiseringen av skolan som släpptes på onsdagen.

När friskolereformen genomfördes i början av 1990-talet var det mycket tal om att det skulle leda till bättre möjligheter för glesbygdsskolor, föräldrakooperativ och idéburna aktörer att bedriva undervisning. Men LO:s rapport Skolindustrin – hur mångfald blev enfald som släpptes på onsdagen, visar att dessa alternativ marginaliserats till förmån för stora friskolekoncerner med vinstintresse.

Under onsdagen debatterades rapporten på ett seminarium i LO-borgen. Där deltog bland annat skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S). Hon argumenterade för Socialdemokraternas linje om att förbjuda vinstuttag i skolan.

 – Vi säger nej till en marknadsprincip på barn. Vi måste se till att ta tillbaka den demokratiska kontrollen och säkerställa att skolan är till för alla elever. Vi är ensamma kvar i världen med det här systemet. Det är dags att vi gör någonting, sa hon.

Totalt gjorde de fem största friskolekoncernerna ett rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor 2020/21, enligt rapporten. Det motsvarar lönekostnaden för cirka 2 300 lärare. Siffror som talar sitt tydliga språk enligt Svante Tideman på Lärarnas Riksförbund, som också deltog på seminariet.

-Vi vet ju alla att det är lärarna som är nyckeln till framgång för våra elever. De elever som behöver mest hjälp förlorar på det här, eftersom att det inte finns tillräckligt mycket lärarresurser för att se till att utjämna skillnaderna i svensk skola.

På seminariet medverkade också Lars Hjälmered, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna. Han menade dock att det fanns andra sätt att komma åt övervinsterna än ett förbud.

– Vi tycker att man ska skärpa upp kraven på skolor i största allmänhet när det gäller undervisningstid, lärarbehörighet och liknande. Får du en tydlighet där minskar också i någon mening vinstmöjligheterna.

Enligt rapportförfattaren Kent Werne är de stora vinstuttagen en grund till många problem i svensk skola i dag.

-Vinst dränerar skolor på skattepengar, leder till glädjebetyg, minskad insyn och skolsegregation, sa han under seminariet.

Och han fick medhåll av skolminister Lina Axelsson Kihlblom, som ser vinstintresset i skolorna som en orsak till dagens problem med segregation och kriminalitet.

– Marknaden vill hitta vinnare och förlorarna ska byta bransch. Och det har redan skett i skolan. Vissa har faktiskt bytt bransch och blivit kriminella i stället för att gå på gymnasiet.