Susanna Gideonsson
Susanna Gideonsson. Bild: Fredrik Sandin Carlson

Skattepolitik Socialdemokraterna vill sänka skatterna för vanligt folk.  LO tycker att det är mer prioriterat att satsa ordentligt på välfärden.

På onsdagen presenterade Socialdemokraterna ett förslag om sänkta inkomstskatter, som ett sätt att möta svenskarnas ökade omkostnader till följd av inflationen. Förslaget omfattar även pensionärer, om än inte i lika hög utsträckning, samt de som har sjuk- eller aktivitetsersättning.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson tycker inte att det är rätt läge att sänka inkomstskatterna.

– Egentligen tycker vi att vi behöver alla gemensamma resurser vi kan få, det är så mycket av det gemensamma vi behöver satsa på. Så det är vår första prioritering. Men profilen på den skattesänkning som föreslogs igår är betydligt mer smakfull. Sen vet vi ju ännu inte hur de ska finansiera det här, det kan hända att det blir en skattehöjning som vi tycker är relevant, säger hon.

Slår olika mot löntagare, jämfört med sjuka och arbetslösa

Socialdemokraternas förslag om sänkta inkomstskatter omfattar 4,3 miljoner löntagare (jämfört med 5,3 miljoner arbetande svenskar, enligt statistik från SCB för andra kvartalet 2023), men ska särskilt gynna låg- och medelinkomsttagare. Förslaget gäller även 1,7 miljoner pensionärer.

– Ska vi sänka inkomstskatter är fördelningen rätt, men vi tycker däremot inte att vi återigen ska ha skilda skattesatser beroende på om man är arbetslös, sjuk eller pensionär. Där säger vi tvärt nej. Däremot att fördelningsmässigt sänka skatterna för de som tjänar allra minst, det tycker vi är helt ok.

Vad borde de 10 miljarderna tas ifrån om inkomstskatterna skulle sänkas som S vill?

– Om vi ser det krasst: vi behöver massa medel för att värna välfärden. Allt under 30 miljarder är en nedskärning. Vi behöver pengar för att öka beredskapen i Sverige. Där tycker vi att de som äger allra mest kan beskattas mer. Vi har tidigare föreslagit en lyxskatt för de som tjänar över en miljon. Men vi ser också att vi kan höja bolagsskatten. Banker och energibolag tar alla ut jättevinster nu, säger Susanna Gideonsson.

Vilken annan åtgärd ser ni som prioriterad i dagens läge?

– Vi tycker att vi behöver indexuppräkna även barnbidragen. När det gäller statlig skatt ska den minsann indexuppräknas, men inte barnbidragen. Sen måste vi satsa jättemycket på omställningsstudiestöd, kompetensutveckling och arbetsmarknadspolitik. Vi ser att företagen inte får tag på rätt personal, samtidigt som arbetskraften förhindras att utbilda sig, säger Susanna Gideonsson.

Sveriges höga inflation behöver rannsakas

Det är läge att omvärdera och rannsaka inflationsbekämpningen i Sverige, tycker LO:s ordförande.

– LO:s medlemmar har det oerhört tufft just nu. Vi vet att det inte är hushållens konsumtion och löneökningar som driver inflation. Det är företagens vinster som gör det. Länder runtom i Europa har kunnat göra oerhört träffsäkra satsningar på de som har det allra sämst, och fortfarande ha mycket lägre inflation än Sverige.

Skulle Socialdemokraternas skattesänkning driva på inflationen?

– Nej, det tror jag inte, det kommer bara ge människor möjlighet att klara månaden överhuvudtaget, inte till någon överkonsumtion.