Johan Lindholm, Susanna Gideonsson och Magnus Pettersson. Bilder: Joacim Schwartz (LO) och Anna Ledin Wirén (Fastighets).

las-förhandlingar Regeringen har idag meddelat att man vill gå vidare med parternas förslag till ändrad arbetsrätt, trots att LO sagt nej till avtalet. När Dagens Arena pratar med LO:s ordförande och ett par andra förbund märks splittring i synen på läget.

Dagens Arena intervjuar LO:s ordförande Susanna Gideonsson på onsdagseftermiddagen, alltså dagen innan regeringens besked om att man vill gå vidare med las-uppgörelsen mellan parterna, som PTK och Svenskt Näringsliv accepterat, men LO sagt nej till.

Beslut inom Socialdemokraterna ska ha fattats under onsdagskvällen i VU, där Susanna Gideonsson är medlem. Hon intygar för tidningen Arbetet att hon sade klart nej till beslutet.

När Dagens Arena igår undrade hur hon såg på att regeringen skulle ställa sig bakom PTK och Svenskt Näringslivs uppgörelse, och hur det skulle påverka relationerna mellan S och LO, uttryckte hon förståelse för det politiska läget:

– Man förstår ju vilken rävsax de befinner sig i, med C och L:s krav, de måste lägga något förslag om arbetsrätten. Så jag förstår att deras läge är väldigt svårt, sa Susanna Gideonsson.

Samtidigt intygade hon att LO vill påverka lagförslaget oavsett om det bygger på partsöverenskommelsen eller Gudmund Toijers utredning.

– Vi kommer att vilja vara med och påverka vad som än händer.

Statsminister Stefan Löfven skriver i dag i en kommentar på sin Facebook-sida att han vill att de lagförslag som ska tas fram ska »få ett så brett stöd som möjligt från arbetsmarknadens parter«. Men när Dagens Arena igår intervjuade PTK:s förhandlare Camilla Frankelius var det tydligt att politikerna antingen får godta partsavtalet i sin helhet – eller förkasta det.

Från LO:s sida är man inte ensidigt mer positiva till partsuppgörelsen än till utredningens förslag. Susanna Gideonsson säger att det beror på vilket förbund man frågar och att kompetensutveckling och omställning var långt mycket bättre i parternas förslag, medan vissa delar som gäller anställningstrygghet snarare är mer gynnsamma i utredningen.

Att IF Metall sagt sig överväga att ansluta till PTK och Svenskt Näringslivs uppgörelse är inget som hotar sammanhållningen inom LO – snarare ska det ses som »naturligt« och ett exempel på hur enskilda förbund ofta agerar.

Att Byggnads ordförande Johan Lindholm (se längre ned i texten) ser det nuvarande läget som ett eldprov vad gäller solidariteten inom LO, kommenterar Susanna Gideonsson genom att passa tillbaka bollen:

– Enligt LOs stadgar är det alltid de enskilda förbundens styrelser som avgör om man ska anta eller förkasta en överenskommelse. Det gäller oavsett vad LOs styrelse eller repskap beslutar. Så är det i alla LOs samordnade förhandlingar och i det har Byggnads och alla andra förbund samma stadgar att rätta sig efter. De kan därmed säga ja eller nej.

Ändå blir svaret på frågan om hur stämningen är inom LO dystert:

– Det är väl sådär, just nu.

Känner ni råg i ryggen av Vänsterpartiets hot om att stoppa förslag som inte har stöd av LO?

– Nej, jag vet inte, det är ju osäkert vad som händer om man utlöser ett misstroende med, och vilken politisk situation som kan komma därefter.

Fastighetsanställdas förbund säger absolut nej till avtalet, men har, liksom Susanna Gideonsson, förståelse för att andra förbund kan göra andra bedömningar.

– Ja, det är ju lite olika situationer. Blir det lag så gäller det ju alla, men går enskilda förbund in i avtalet – Byggnads och Målarna gick aldrig in i Saltsjöbadsavtalet – så blir fler ändå bundna. Det är lagstiftaren i slutänden som bestämmer. Om politiken tycker det är en acceptabel uppgörelse i enlighet med januariavtalet går de vidare,  säger Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets.

– Det man kan ifrågasätta är legitimiteten i ett avtal där inte alla finns med.

Han vill inte säga att det skulle bli dålig stämning om exempelvis IF Metall väljer att hoppa på uppgörelsen.

– För vissa är omställning viktigare, de är beredda att förhandla bort anställningstrygghet. Det är upp till varje förbund – IF Metall ska ju framförallt vara lojala med sina medlemmar.

Magnus Pettersson tycker inte att det är rättvist att beskriva LO som att man sätter sig på tvären och är bråkstakar.

– LO-förbunden kan ju uppfattas som nejsägare men det är för att vi värnar våra medlemmar, säger Magnus Pettersson.

Han tycker att det avtal LO till slut förkastade innehöll flera bra delar, men att det samtidigt inte var tillräckligt anpassat till Fastighets medlemmar, som till stor del är städare.

– Det fanns positiva delar kring omställning, kompetensutveckling och en kollektivavtalad a-kassa. Men att tro att våra medlemmar skulle få utbildning under anställning är helt enkelt inte sannolikt.

Några av de frågor som inte kom med i parternas uppgörelse kommer Fastighets nu att driva i avtalsförhandlingarna.

– Allmän visstid och hyvlingsfrågan. Allmän visstid är det vi är mest angelägna om just nu, för det utnyttjas av arbetsgivare som vill ha flexibilitet, säger Magnus Pettersson.

Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, gör en betydligt mer ödesdiger analys av läget. Han menar att LO:s styrka hänger på om förbunden nu ska lyckas stå enade i sin syn på las.

– Vi talade väldigt mycket inför valet av ny ledning om att det gäller att få ihop LO och verka för öppenhet, men den senaste tiden har verkligen satt oss på prov. Vi har utmanats från starka krafter från näringsliv och andra fackliga organisationer, där många gärna ser att LO försvagas. Jag är väldigt orolig för att spänningen inom LO ökar istället för att vi sluter oss samman. Får det här fortsätta tror jag vi riskerar att gräva vår egen grav. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för vår modell, och då är det också viktigt att vi inte går en massa andras ärenden än medlemmars. Jag menar att det måste gå en tydlig rågång mellan oss och politiken, säger Johan Lindholm.

Vad ser du för tecken på att man går andras ärenden?

– Det är de här politiska sticken. Jag tyckte att det var en styrka att ett enat LO sa nej till Svenskt Näringslivs bud – vi ska hedra och stå upp för det.

Samtidigt vill inte Johan Lindholm precisera vilka han menar »går andras ärenden« och inte heller peka ut något enskilt förbund som sagt sig vilja omvärdera sitt nej till uppgörelsen.

– Vi har många utmaningar med visstid, hyvling och bemanningsförbund – det har vi i Byggnads varit tydliga med att vi bara kan lösa tillsammans. Vi har sagt: låt oss använda den här avtalsrörelsen för att driva de här frågorna gemensamt.

Dagens Arena har även sökt Kommunal, som avböjer intervju, och Handels och IF Metall som inte har återkommit.

Anmärkning: Alla intervjuer gjordes före regeringens besked på torsdag morgon om att man vill gå vidare med parternas las-uppgörelse.