Anders Weihe, Teknikföretagen och Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall.

LÖNESTÖD En treårig »etableringsanställning« som ska ge nyanlända jobb diskuteras nu av fack och arbetsgivarorganisationer. Förslaget från Teknikföretagen innebär bland annat en skattefri lön på 16 000 kronor.

LO och Svenskt Näringslivs diskussioner om att hitta en ny anställningsmodell som kan ge fler nyanlända invandrare jobb misslyckades. Nu har alltså arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen tagit saken i egna händer och lagt fram ett eget förslag för bland andra fackförbunden Unionen, Kommunal och IF Metall, rapporterar Ekot.

Idén är att arbetsgivarna ska kunna anställa till en låg lön som ska ge rätt till en lönesubvention från staten som går direkt till den anställda.

– Att du har en tillgänglig inkomst på 16 000 kronor i månaden, där lönen är 8 000 kronor och du har ett bidrag på 8 000, är nog en rimlig nivå, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen till Sveriges Radio.

Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen säger till Dagens Arena att tanken är att anställningsformen ska vara helt skattebefriad både för arbetsgivare och anställd. Den anställde kommer alltså att få ut 16 000 kronor utan att behöva betala skatt på dem. Hur kostsam den här anställningsformen blir för staten i förhållande till dagens olika former av subventionerade anställningar, är inget som Teknikföretagen har undersökt. Hittills har arbetsgivarorganisationen heller inte haft några kontakter med regeringen om förslaget.

– Tanken är att man ska kunna ha en etableringsanställning i tre år och att det sedan ska gå över till en tillsvidareanställning, säger Marcus Dahlsten till Dagens Arena.

Hur man ska försäkra sig om att det verkligen blir en fast tjänst senare för den med etableringsanställning?

– Vi tror att den tidsramen kan behövas. Vi tror också att om arbetsgivaren upptäcker att det här är en fantastiskt duktig person som man kanske upplever kan få jobb någon annanstans så är det mycket möjligt att personen blir fastanställd tidigare än efter tre år.

Personerna med etableringsanställning kommer inte att omfattas av LAS, om Teknikföretagen får som de vill.

– Vår tanke är att man ligger utanför turordningen. Men det kan hända att våra motparter har synpunkter på det, säger Marcus Dahlsten.

Just att bidraget går direkt till den anställda väntas minska administrationen för arbetsgivaren väsentligt. Nuvarande anställningsformer med lönestöd har ofta kritiserats för att vara alltför krångliga för arbetsgivarna, och det är en bild som både Teknikföretagen och Unionen instämmer i.

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert bekräftar att de är i ett inledningsskede av diskussioner med Teknikföretagen om förslaget till etableringsanställning.

– För det första är det viktigt att ersättningsnivån till individen är rimlig. Det är också viktigt att de här anställningarna övergår i en vanlig anställning. Det här ska vara en väg in på arbetsmarknaden, så det är en viktig del att det finns med en plan för att det ska leda till en varaktig anställning för personen ifråga, säger Niklas Hjert till Dagens Arena.

I dag ligger minimilönen i kollektivavtalen inom Unionen på cirka 19 000 kronor i månaden. Dessutom finns möjlighet att gå ned ytterligare 25 procent i lön, om arbetet kombineras med utbildningsinslag. Den formen av utbildningsanställning är dock i princip oanvänd i dag i Unionens yrken, enligt Niklas Hjert.

Han vill inte kommentera hur lågt det är rimligt att gå lönemässigt när det gäller de föreslagna etableringsanställningarna.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä vill inte ta ställning till förslaget ännu.

– Vi har varken sagt bu eller bä till det än så länge. Vi har lyssnat på arbetsgivarna och vi ska lyssna på dem fler gånger så får vi se om det kan bli någonting, säger han till Sveriges Radio.