Saco, TCO och LO

Fackförbund Vet du inte vilket fackförbund du ska gå med i? Ta hjälp av Dagens Arenas guide, där vi samlat de olika fackförbund som finns i Sverige. Glöm inte att det går att bli medlem i ett fackförbund även som student eller outbildad. 

Det finns fackliga förbund och organisationer som representerar de flesta branscher och yrkesgrupper. Sveriges fackförbund är främst uppdelade i tre centralorganisationer – LO (Landsorganisationen), TCO (Tjänstemännens centralorganisation) och SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) men det finns även några fristående fack. Här har vi samlat de alla 54 efter centralorganisation och i bokstavsordning!

LO – Landsorganisationen 

LO är centralorganisation för 14 olika fackförbund som har totalt 1,3 miljoner medlemmar.

Byggnadsarbetareförbundet kan du vara medlem hos om du arbetar inom till exempel byggnadsindustrin, vvs- eller plåtslageribranschen.

Elektrikerförbundet är förbundet för dig som arbetar inom till exempel reparation, larm samt kraft och belysning.

Fastighets är de fastighetsanställdas förbund. Du kan bli medlem om du arbetar som till exempel städare, fönsterputsare eller fastighetsskötare.

GS – Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch, till exempel om du arbetar inom skogsbruk, sågverk eller på ett tryckeri.

Handels, Handelsanställdas förbund finns för de som arbetar inom butik och sälj på olika sätt.

HRF, Hotell- och restaurangfacket, finns till för dig som arbetar inom kafé, restaurang och nöjesföretag av alla slag.

IF Metall, Industrifacket Metall, kan du bli medlem i om du arbetar inom bland annat industri eller järn-, stål-, och metallverk.

Kommunal, Kommunalarbetareförbundet, ska du vara medlem i om du arbetar i till exempel skolan, äldreomsorg, vatten- och renhållningsverk eller andra kommunala bolag.

Livs, Livsmedelsarbetareförbundet, kan du som arbetar på livsmedelsindustri, slakteri eller mejerier bli medlem i.

Musikerförbundet kan du vara medlem i om du är yrkesverksam inom musikområdet, till exempel som artist, upphovsman eller pedagog.

Målarna är fackförbundet för dig som arbetar inom måleri- eller lackeringsföretag.

Pappers, Pappersindustriarbetareförbundet, kan du bli medlem i om du arbetar inom pappers- och massafabriker.

Seko, Service- och kommunikationsfacket, kan du som arbetar inom bland annat försvarsväsende, järnväg eller civil statsförvaltning bli medlem i.

Transport, Transportarbetareförbundet organiserar sina medlemmar inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen.

TCO – Tjänstemännens centralorganisation

TCO samlar 12 fackförbund och de har totalt 1,2 miljoner medlemmar.

Fackförbundet ST  finns för dig som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag.

Finansförbundet kan du som arbetar inom bank- och finansbranschen bli medlem, oavsett befattning.

Forena är fackförbundet för dig som arbetar inom försäkringsbranschen, alla yrkesroller på försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och banker som ägs av försäkringsbolag.

Försvarsförbundet kan du bli medlem i om du är verksam inom försvarsmakten och närliggande verksamhetsområden.

Journalistförbundet är ett yrkes- och fackförbund för dig som arbetar som journalist i svensk media.

Polisförbundet är som det låter, facket för dig som är polis. De organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige.

Scen & Film ska du som arbetar inom scenkonst, film, tv och event bli medlem i.

SYMF är facket för dig som arbetar inom till exempel symfoniorkester, operahus eller länsteater- och länsmusikavdelningar.

Tull-Kust har sina medlemmar hos tullverket och kustbevakningen.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Alla som är tjänstemän inom till exempel teknik, handel, it eller media kan bli medlemmar.

Vision är fackförbundet för dig som arbetar inom välfärden, alltså inom kommunen, regionen eller kyrkan.

Vårdförbundet kan du bli medlem i om du är leg. barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska.

SACO – Sveriges akademikers centralorganisation

Saco samlar 21 fackförbund och har knappt 1 miljon medlemmar.

Akademikerförbundet SSR kan du bli medlem i om du har minst 180 högskolepoäng med inriktning mot samhällsvetenskap och/eller beteendevetenskap.

Akavia välkomnar alla akademiker med en kandidat som ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

DIK är fackförbundet för dig som arbetar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.

Fysioterapeuterna är facket för Sveriges fysioterapeuter.

Kyrka, Kyrkans akademikerförbund, organiserar till exempel präster, diakoner och församlingspedagoger.

Naturvetarna är fackförbundet för dig som är akademiker inom naturvetenskap, som till exempel miljö, de fysiska vetenskaperna och matematik.

Officersförbundet kan soldater, sjömän, officerare och de som studerar till yrkesofficerare bli medlemmar i.

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare.

SBF, sjöbefälsföreningen, samlar alla befäl och annan personal i chefsställning inom sjöfarten.

SRAT är fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner såsom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Sveriges Arbetsterapeuter kan du bli medlem i om du är arbetsterapeut.

Sveriges Arkitekter är ett förbund för dig som är arkitekt.

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund för apotekare och receptarier.

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund för ingenjörer inom de flesta branscher.

Sveriges Läkarförbund har 80 procent av Sveriges läkare som medlemmar.

Sveriges Lärare är Saco:s största förbund. De organiserar lärare samt studie- och yrkesvägledare inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, högskolan och vuxenutbildningen.

Sveriges Psykologförbund är ett fackförbund för dig som är psykolog.

Sveriges Skolledare organiserar medlemmar som är chefer och ledare för utbildning i både offentlig och enskild sektor, från förskola till vuxenskola.

STF, Sveriges Tandläkarförbund, är ett fackförbund för tandläkare.

Sulf, Sveriges universitetslärare och forskare, finns för dig som är universitetslärare, forskare och doktorand.

Sveriges Veterinärförbund är ett förbund för dig som är veterinär.

Fristående fack

Baro, bussarbetarnas riksorganisation, är ett fack där alla inom bussbranschen är välkomna.

BRF, brandmännens riksförbund, är ett branschförbund som organiserar alla kategorier av brandpersonal.

Hamnarbetarförbundet, är ett fackförbund för dig som arbetar som hamnarbetare eller med närliggande arbetsuppgifter.

Ledarna, Sveriges chefsorganisation, är ett fackförbund för de i chefsposition.

SAC, Syndikalisterna, kan alla som inte har en arbetsledande befattning bli medlem i.

Säljarnas, är ett fackförbund för dig som arbetar med försäljning och marknadsföring.