Sandra Ekholm blev avstängd från arbetet under två hela graviditeter. Bild: Elsa Persson

Sandra Ekholm skickades hem från jobbet så fort hon blev gravid. Vibrationerna i maskinerna hon sitter i kan orsaka missfall. Det innebär en stor ekonomisk förlust. If Metall har inte hörsammat motioner om att täcka upp för förlorad inkomst.

– Jag har varit ganska förbannad, säger hon till Dagens Arena. 

Dagens Arena har i tidigare artiklar granskat hur gravida diskrimineras på arbetsmarknaden, till exempel i rekryteringsprocesser. Men den ekonomiska situationen när man inte kan arbeta under graviditeten kan också upplevas som diskriminering.

Under två graviditeter har Sandra Ekholm tvingats hem från arbetet så fort hon fått veta att hon är gravid. Med graviditetspenning istället för heltidslön förlorade hon över 5 000 kronor i månaden.

– Jag har varit ganska förbannad på det här sedan jag blev gravid med mitt första barn, säger hon.

Sandra Ekholm är nytillträdd ombudsman för If Metall Sörmland, men innan det var hon maskinförare i 10 år på företaget Harsco i Oxelösund, som återvinner skrot åt främst SSAB.

– Man satt i truckar, lastmaskiner, hela dagarna. Det vibrerar och bullrar. Dessutom sitter man sex meter upp i vissa maskiner, säger Sandra Ekholm.

När hon blev gravid var det ingen tvist om huruvida hon skulle fortsätta arbeta eller inte. Eftersom risken för missfall på grund av vibrationer uppstår redan sex veckor in i graviditeten innebär det att arbetet måste avbrytas så fort en kvinna vet att hon är gravid.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att anpassa arbetsuppgifterna för anställda i det här läget. Om inte det går ska man försöka omplacera till andra arbetsuppgifter. Men hos Sandras arbetsgivare var det bara 24 anställda, och alla utom en handfull körde tunga maskiner. Så det fanns inga alternativa arbetsuppgifter att erbjuda.

Enda möjliga lösningen var att ta ut graviditetspenning under hela graviditeten. Eftersom taket i graviditetspenningen (motsvarande en heltidslön på cirka 31 000 kronor) är lägre än i sjukpenningen, kan inkomstbortfallet bli väldigt kännbart.

– Det ekonomiska bortfallet är väl det största problemet. Men jag har mått bra, skulle ha kunnat arbeta ända till förlossning, och det är frustrerande att bara sitta hemma när jag mår bra. Man känner sig som en arbetslös, säger Sandra Ekholm.

I flera omgångar har Sandra Ekholm och hennes fackkamrater försökt få gehör inom If Metall för att införa en lösning som ger gravida som stängs av från arbetet mer pengar. Vid senaste kongressen, 2022, lade If Metall Sörmland fram en motion om att fackförbundet skulle teckna en försäkring som fyller ut graviditetspenningen till nivån av full lön. Den fick inte gehör.

– Vi tycker att arbetsgivaren ska stå för den inkomst man förlorar så man får 100 procent av sin lön. För de kan inte omplacera vilket gör att jag blir diskriminerad. Men vid senaste kongressen föreslog vi stället en försäkringslösning som kan täcka upp för inkomst man förlorar. Vi är ett feministiskt förbund, vi ska stötta kvinnor., säger Sandra Ekholm.

Istället skrev kongressen i sitt förslag till beslut att frågan är prioriterad av LO inför förhandlingar om avtalsförsäkringar med Svenskt Näringsliv. När Dagens Arena får tag på Renée Andersson, utredare med ansvar för avtalsförsäkringar på LO, säger hon dock att frågan inte tillhör de fem mest prioriterade som tas upp i årets förhandlingar.

– Vi har en lista med cirka 20 krav inför förhandlingar där extra ersättning när man har graviditetspenning är med. Men nu senast när vi diskuterade inom LO-samordningen så valdes det här bort, säger hon.

Johan Rocklind är enhetschef på arbetslivsenheten på If Metall. Han förklarar varför If Metall Sörmlands motion inte fick bifall under kongressen.

– Vi tycker att frågan främst bör lösas inom ramen för LO:s gemensamma arbete med kollektivavtalade försäkringar, eftersom frågan är viktig i fler branscher än If Metalls, säger Johan Rocklind.

Hur ser If Metall på att kvinnor kan förlora så pass mycket i inkomst under graviditet, särskilt om de blir avstängda från arbetet tidigt?

– Det ser vi som problematiskt, och därför anser vi bland annat att graviditetspenningen bör höjas. En rimlig nivå är att det bör motsvara åtminstone nivån för tillfällig föräldrapenning (högst 1 175 kronor per dag, red.anm).

Hur går det ihop med If Metalls mål om att verka för jämställdhet att det kan vara en så stor ekonomisk förlust att vara gravid?

– Vi är en kraft som försöker verka för jämställdhet, sedan äger vi inte alltid frågan själva. Vi tycker att graviditetspenningen ska höjas och att den ska kompletteras med en försäkringslösning, via LO. Det har diskuterats en lösning som liknar den som gäller föräldrapenningtillägg.

Inför kongressen gjorde förbundet en snabb utredning av vad förslaget med en försäkringslösning för gravida inom If Metall skulle innebära, och kom fram till att premien skulle bli väldigt hög för andra, kvinnodominerade LO-förbund, om de skulle genomföra samma lösning på egen hand. Johan Rocklind säger också att ibland går förbundet själva före LO i ”principiellt viktiga frågor”.

Är inte det här en principiellt viktig fråga?

– Det är en principiellt viktig fråga, men den är viktig för fler än våra medlemmar.

Sandra Ekholm är besviken på hållningen inom If Metall.

– Jag förstår inte varför man ska bli bestraffad för att man är gravid. Det är bara kvinnor som kan bära barn, säger Sandra Ekholm.