Anna Danielsson Öberg

Söndagskrönika I år ritas den fackliga kartan om. Vid årsskiftet gick Lärarförbundet ur TCO och in i Saco. Och i slutet av maj bestämmer sig med stor sannolikhet landets båda lärarfack att gå samman. Men fler oväntade förändringar kan bli verklighet i den fackliga världen.

När beskedet kom från Lärarförbundet för några år sedan att det var dags att se över vilken centralorganisation förbundet skulle tillhöra, blev många förvånade. Att fackförbund byter organisation är ovanligt. Det har visserligen hänt. Men nu handlade det om TCO:s näst största förbund med drygt 165 000 yrkesaktiva medlemmar. Efter en intern process fattades beslutet – Lärarförbundet ville lämna TCO och bli medlem i Saco. Där fanns redan det mindre förbundet Lärarnas Riksförbund med drygt 64 000 yrkesaktiva medlemmar. Av och till har de båda förbunden varit bittra konkurrenter, men har också samarbetat allt intensivare och blivit mer lika.

Saco tog emot Lärarförbundet med öppna armar. Ett förbund med många medlemmar innebär många sköna medlemsslantar till organisationen. I somras stod det klart att lärarfacken var beredda att gå vidare. I stället för att genomföra en enda sammanslagning av de båda förbunden skulle två förbund skapas. Ett för lärare och ett för skolledare. Lärare från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skulle bilda Sveriges Lärare. Skolledare som tidigare varit medlemmar i Lärarförbundet eller Skolledarförbundet inom Saco skulle bilda Sveriges Skolledare.

Medlemmarna fick rösta och i februari stod det klart att merparten var positiva. Nu ska frågan avgöras 21 maj. Och det mesta tyder på att det då blir grönt ljus att bilda Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som i så fall blir verklighet i januari 2023. Det nya lärarförbundet får nära 220 000 yrkesverksamma medlemmar och blir därmed absolut störst inom Saco. Sveriges Skolledare blir betydligt mindre.

Synen på lönebildning och många andra centrala frågor skiljer allt mindre mellan TCO- och Saco-förbund.

Frågan är hur bildandet av ett stort lärarförbund med rötter från TCO och Saco påverkar synen på de båda centralorganisationerna. De har blivit alltmer lika. Tidigare skulle skillnaden vara att akademikerna fanns inom Saco och tjänstemännen inom TCO. Men så är det inte längre.

Akademiker finns i lika hög grad inom TCO och tjänstemän finns det många av inom Saco. Synen på lönebildning och många andra centrala frågor skiljer allt mindre mellan TCO- och Saco-förbund. Det blir därför allt svårare att förklara skillnaden mellan de båda centralorganisationerna.

Ekonomiskt påverkas både TCO och Saco av Lärarförbundets flytt. TCO tappar drygt 15 procent av sina intäkter och därför blir besparingar nödvändiga. Antalet anställda ska minska med 6 – 7 personer. Budskapet utåt är att TCO:s styrka inte ska påverkas trots förändringen. I höstas antogs ett program med uttalandet att organisationen ska bli ”den helt dominerande organisationen inom arbetsmarknad och samhällsliv”, enligt TCO:s egen tidning Arbetsvärlden.

Hur det ska gå till återstår att se, liksom hur Sacos agerande påverkas av tillskottet från Lärarförbundet. En effekt av lärarnas agerande kan vara att nya diskussioner uppstår om att slå samman TCO och Saco. Av och till under åren har försök gjorts. men de har alltid misslyckats. Nu kan det vara dags igen.

Andra förändringar går inte heller att utesluta. Åtminstone inte enligt IF Metalls ordförande Marie Nilsson. Hon funderar på nya fackliga konstellationer. När hon tillträdde 2017 lanserade hon tanken att arbetare och tjänstemän inom industrin borde tillhöra samma fackförbund. Det väckte stor uppmärksamhet, men inget hände. Nu går hon vidare och kallar tanken en familjebildning i en intervju med Arbetsvärlden. De fem facken inom industrin, IF Metall, GS och Livs samt TCO-förbundet Unionen och Saco-förbundet Sveriges Ingenjörer skulle kunna hitta ett närmare samarbete. Ett alternativ är att bilda ett stort industriförbund inom LO som skulle bestå av IF Metall, GS, Livs och Pappers.

Hur och om IF Metall går vidare med tankegångarna är oklart. Pappers ordförande har redan avfärdat tankarna på att skapa ett storförbund inom LO. Och just nu verkar intresset svalt. Men turerna i Lärarförbundets process visar att saker kan förändras snabbt när tillräckligt många vill samma sak.

 

Anna Danielsson Öberg är journalist och författare med många års erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning.