ETABLERINGSJOBB Sedan parterna enats ska LO nu förhandla med regeringen om så kallade etableringsanställningar. Men flera fackförbund ställer sig tveksamma till hur anställningsformen är utformad. »Vi har ett överutnyttjande av stödanställningar«, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande för Fastighetsanställdas förbund.

Etableringsanställningarna har som mål att lättare få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Bland annat ska statligt subventionerade löner göra det attraktivare för företag att anställa. Villkoren har förhandlats fram av LO och Svenskt Näringsliv, men när LO nu inleder förhandlingar med regeringen har ett antal LO-förbund valt att ställa sig utanför parternas principöverenskommelse.

Magnus Pettersson, förbundsordförande på Fastighetsanställdas Förbund, betonar att etableringsanställningar kan ha ett värde, men att förbundet är skeptisk mot hur överenskommelsen utformats. Inom städbranschen finns ett överutnyttjande av subventionerade anställningar, berättar han.

– Vi har exempel på städföretag som driver stora projekt, bara med människor med anställningsstöd i någon form. Den floran måste minska, annars blir det här en möjlighet för arbetsgivaren att konkurrera med lägre kostnader än vad som är tänkt.

Fackförbundet SEKO vill avvakta tills förhandlingarna med regeringen är klara. Förbundet har i dag har liknande avtal på plats och är osäkra på hur dessa kommer att hanteras i förhållande till principöverenskommelsen.

Parternas överenskommelsen bygger också på att det finns fackklubbar på arbetsplatserna, annars har företagen inte någon förhandlingsskyldighet. Detta har såväl SEKO som Fastighets ställt sig frågande till.

– Vi har många företag där vi inte har klubbar, då menar vi att vi behöver avtal som ger förhandlingsskyldighet med den anställde, säger Mats Ekelint, förhandlingschef på SEKO.

I Fastighets fall är det bara ett fåtal arbetsplatser där fackförbundet har någon klubbverksamhet.

– Systemet bygger på att arbetsgivaren ska mejla oss uppgifter när man anställer på det här sättet. Gör man inte det får vi ingen insyn överhuvudtaget, säger Magnus Pettersson.

Även Svenska Målareförbundet väljer att avvakta till regeringsförhandlingarna är klara. Huvudskälet är att det finns oklarheter i hur det skulle påverka det befintliga utbildningsavtalet.

– Vi ser också att förhandlingarna med staten måste slutföras så att det finns en helhet att ta ställning till, skriver förbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand i ett pressmeddelande.

Byggnads och GS-facket meddelade i ett tidigare skede att de inte går vidare i förhandlingarna. Fackförbunden har redan ett en modell på plats. Transport drog sig ur tidigt då man inte ansåg att anställningsformen var relevant för förbundet.