Det har skurit sig rejält i förhandlingarna mellan LO-förbunden och Svenskt Näringsliv. Till vänster Svenskt Näringslivs vice vd och förhandlare Mattias Dahl, till höger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande och Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande. Foto: Fredrik Sandin Carlson, Terese Perman, Sören Andersson

ARBETSMARKNAD Fem LO-förbund lämnar förhandlingarna om förändringar i anställningstrygghet och omställning, rapporterar Ekot. Anledningen är att de tycker att det har gått för långt åt att slopa anställningsskyddet.

– Förhandlingarna har gått för långt när det gäller anställningstryggheten, det får stora konsekvenser för oss om det blir verklighet. Januariavtalet säger att man ska se över turordningsreglerna och möjliggöra fler undantag, men det här innebär att man helt tar bort saklig grund för att säga upp, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets till Dagens Arena.

Förutom Fastighets handlar det om förbunden Kommunal, Byggnads, Seko och Målarna som hoppat av, enligt Ekot. Sedan tidigare står Pappers utanför.

Förhandlingarna om omställningsavtalen och reglerna för anställningsskyddet har intensifierats efter att politikerna bakom januariavtalet har sagt att det kommer bli lagstiftning om ändrad arbetsrätt, om arbetsgivarnas parter inte kommer överens. Nu uppger Ekot och Fastighets att man förhandlar om att ta bort kravet på saklig grund för uppsägning.

När det gäller Fastighets medlemmar är de redan vana att sägas upp, enligt Magnus Pettersson, men då kan de i alla fall i bästa fall få vara kvar hos arbetsgivaren på ett nytt uppdrag.

– Vi är i mångt och mycket ett entreprenadförbund och våra medlemmar är vana att sägas upp på grund av arbetsbrist. Oavsett om man är tillsvidareanställd eller visstidsanställd så blir man av med jobbet, så då vill vi värna anställningstryggheten, säger Magnus Pettersson.

Vad vet du om vad övriga delar av LO kommer göra?

– Det vet jag inte, de åtta förbund som kvarstår får ta det här  vidare.

Svenskt Näringsliv beklagar avhoppen från förhandlingarna i en kommentar på sin hemsida, och menar att man har ambitionen att driva förhandlingarna i hamn med övriga delar av LO och PTK.

– Samtidigt blir det märkligt att hoppa av innan det finns något konkret förhandlingsresultat att ta ställning till. Så långt har parterna inte kommit ännu. Omfattningarna av förhandlingarna kan heller knappast komma som en överraskning. De har varit kända sedan allra första början, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Han lyfter också att man har kommit långt i förhandlingarna vad gäller viktiga förändringar för LO:s medlemmar som rör omställning vid arbetslöshet och kompetensutveckling ligger på bordet under förhandlingarna.

Från den tredje parten i förhandlingarna, PTK, håller man en låg profil.

– Det är en fråga för LO. Vi förhandlar för att åstadkomma utökad trygghet på arbetsmarknaden för våra medlemmar. PTK vill fortsätta att verka för en partslösning i den här frågan, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Dagens Arena söker LO och för en kommentar.