Bild: Torbjörn Johansson, skärmdump LOs hemsida
Bild: Torbjörn Johansson, skärmdump LOs hemsida

anställningsskydd Det som har läckt om att slopa saklig grund för uppsägning är arbetsgivarnas förslag, och inget LO gått med på, säger avtalssekreterare Torbjörn Johansson som svar på att fem LO-förbund valt att hoppa av LAS-förhandlingarna.

Igår meddelade fem LO-förbund – Kommunal, Byggnads, Fastighets, Målarna och Seko – att de hoppar av samtalen om förändringar om turordningsregler och omställning som förs med PTK, med Svenskt Näringsliv som motpart. Anledningen var ett dokument, kallat avsiktsförklaring, som läckt från förhandlingarna och där det står att begreppet saklig grund i lagen om anställningsskydd (Las).

– Förhandlingarna har gått för långt när det gäller anställningstryggheten, det får stora konsekvenser för oss om det blir verklighet. Januariavtalet säger att man ska se över turordningsreglerna och möjliggöra fler undantag, men det här innebär att man helt tar bort saklig grund för att säga upp, sa Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets igår till Dagens Arena.

Och Kommunals ordförande Tobias Baudin gick till hård attack mot LO i en intervju i Kommunalarbetaren. Han sa att förbunden har undanhållits information om en principöverenskommelse som »sedan i våras har pågått intensiva förhandlingar om«.

Enligt Baudin har han i LO:s styrelse krävt att några förbund ska få sitta med vid förhandlingarna mer arbetsgivarna.

– Det sa LO:s ledning nej till. Därför hoppar vi av förhandlingarna. Kommunals tillit till och förtroende för LO:s ledning är förbrukat i dessa förhandlingar, sa Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger i dag till Dagens Arena att det inte är klart hur LO kommer att agera i nuläget. Det finns enligt honom tre alternativ: att fortsätta förhandla med minskad LO-styrka, att låta PTK fortsätta förhandlingarna för egen del eller att besluta att lämna åt politikerna att lägga lagförslag.

– Det dokument som någon har läckt, är hur arbetsgivarna tycker att en avsiktsförklaring ska se ut baserat på våra förhandlingar hittills. Vi håller nu på att processa det här så att det blir något också vi i LO kan stå bakom. Vi ska träffa arbetsgivare i veckan och se om vi kan komma överens, sedan går vi till LO-styrelsen och ser vad de tycker, säger Torbjörn Johansson som inte vill ge några datum för styrelsebeslut i dagsläget.

Saklig grund som begrepp finns inte med i förhandlingarna, enligt honom.

– Arbetsgivarna vill utöka möjligheten att säga upp av personliga skäl. Att ta bort saklig grund helt finns inte på kartan, det skulle vi aldrig gå med på.

Att anställningsskyddet kommer att försämras för tillsvidareanställda till följd av förhandlingarna är däremot ett faktum, menar han. Det handlar om att de med trygg anställning får »ge« av sina fördelar, för att gynna de med sämst förutsättningar.

– Om Las är en badboll så saknar de på baksidan helt anställningstrygghet, det är visstidsanställda med flera. De vill vi höja till mitten av badbollen, och då måste vi också gå med på att de överst på badbollen får det lite sämre. Man kan tänka sig att man trycker ihop villkoren, säger Torbjörn Johansson.

Han säger att LO har gått in i förhandlingarna med ett antal krav, bland annat om ta bort allmän visstid, stopp hyvling, få bättre a-kassa och stärkt omställning, medan arbetsgivarna har krävt »fri sparkningsrätt«, för att nu istället kräva att det ska bli lättare att säga upp av personliga skäl.

Om LO lämnar förhandlingarna är det oklart vad som blir konsekvensen.

– Om PTK kör vidare kan det nog bli lagförslag. Det beror på politikerna, och hur mycket man vill slippa lägga ett eget förslag och om man tycker det här är ett tillräckligt stort underlag för att inte lagstifta.

Om arbetsgivarnas parter kommer överens är det i januariavtalet sagt att det ska vara underlag för ett lagförslag, och om så inte sker kommer politiken att lägga ett eget förslag baserat på skrivningarna i januariavtalet om bland annat att det ska bli lättare att säga upp och att omställningstryggheten ska öka.

Vad tror du själv ligger bakom de fem förbundens avhopp från förhandlingarna?

– Jag vill inte spekulera, men om de tycker att jag har informerat dåligt så har jag informerat alla lika dåligt, både i avtalsrådet och styrelsen. Uppenbarligen har vissa hört väldigt mycket och andra mindre. Jag tycker att de överreagerar nu, det tycker jag, säger Torbjörn Johansson.

Hur tycker du att samtalsklimatet är mellan LO-förbunden generellt?

– Överlag är det bra, men just nu har det varit lite högljutt.

Nu kommer förhandlingarna om anställningsskydd och omställning snart pausas ända fram till maj, för att ge plats åt avtalsrörelsen.