Therese Guovelin, Susanna Gideonsson, Lisa Bengtsson och Torbjörn Johansson föreslås leda LO.

LO-ledning Susanna Gideonsson föreslås bli LO-ordförande och avtalssekreteraren Torbjörn Johansson sitter kvar. Konflikten mellan förbunden tycks för tillfället dämpad och den nya ledningen får enhälligt stöd.

I dag nominerades Susanna Gideonsson, ordförande för Handels, officiellt till posten som ny LO-ordförande. Vice ordförande föreslås fortsatt bli Therese Guovelin och Torbjörn Johansson sitter kvar som avtalssekreterare. Ny i gruppen är, förutom Gideonsson, Lisa Bengtsson, förbundssekreterare för Kommunal, som föreslås bli andre vice ordförande.

Förslaget till ny ledning har tagits fram av en enig valberedning. Susanna Gideonsson skriver i en debattartikel i tidningen Arbetet att hennes främsta uppgift som ordförande kommer bli att ena förbunden och stärka LO:

»LO ska tillsammans med alla 14 medlemsförbund brygga över de konflikter som synts under vintern«.

I december nådde konfliktnivån inom LO en höjdpunkt, när flera förbund hoppade av de förhandlingar som LO, tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv, fört om förändrad Las och omställning. Tidigare under hösten hade två förbund – Pappers och stora Kommunal – valt att stå utanför samordningen i avtalsrörelsen.

Sedan dess har LO:s styrelse sagt sig stå bakom en motion till kongressen från de förbund som hoppade av Las-förhandlingarna, och som innebär att ta en »omstart« i förhandlingarna och att vissa ämnen inte ska upp på bordet.

– Vi ställer oss lite tryggare nu när det gäller las-förhandlingarna i och med att styrelsen sagt man ställer sig bakom motionen, säger Valle Karlsson, ordförande för Seko, ett av de förbund som lämnade las-förhandlingarna.

Trots tidigare kritik ställer sig nu Seko helt och hållet bakom förslaget till ny LO-ledning

– Det här är ett lag och vi tror det har förutsättningar göra jobbet på ett bra sätt. Susanna Gideonsson har förutsättningar att ena LO. Hon är bra på att involvera och lyssna på alla. Vi har uppfattat det som att hon har egenskaper som gör att det blir bra förankring, säger han.

När det gäller Torbjörn Johansson, som stod i centrum för konflikten om las-förhandlingarna, är stödet från Seko-ordföranden däremot inte helhjärtat.

– Hur ska man uttrycka sig diplomatiskt..? Det finns ett förtroende, men det behöver förbättras, det har inte gått obemärkt förbi det som varit. Men det är där som laget spelar in.

Kommunals stöd till nytt förslag om LO-ledning är tack vare förbundets storlek avgörande.

– Susanna har bra och bred erfarenhet, och hon kommer att bli en stark ordförande, vilket vi har lyft vikten av. Viktigt för oss var också att Kommunal får en representant i ledningen, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Ni var väldigt kritiska före jul mot hur las-utredningen hanterades och det blev en öppen konflikt inom LO. Vad har hänt sedan dess som har ändrat läget?

– Dels så tror vi att avtalssekreteraren med ordföranden blir ett radarpar. Med Susannas långa förhandlingserfarenhet kommer de göra ett bra jobb tillsammans. Men finns stor vilja också från Torbjörn Johansson att hitta tillbaka till en samordning.

Enligt Tobias Baudin har man fört »öppenhjärtiga« samtal med avtalssekreteraren:

– Det finns en insikt om att om vi är splittrade blir vi svagare, säger Tobias Baudin.

Konflikten inom LO, där Fastighets var ett av förbunden som hoppade av las-förhandlingarna, gör det det extra glädjande att valberedningen nu är enig om förslag till ny ledning, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Vilket blir den nya ordförandens viktigaste uppdrag?

– Att samordna och leda samtliga 14 förbund, och ha den lyhördhet och smidighet som krävs så att vi inte hamnar i ett läge där vi går i otakt igen. Jag tror att Susanna är en person man kommer att lyssna på och jag är rätt säker på att hon kommer att hitta kompromisslösningar som enar förbunden – och då menar jag inte att Kålle har misslyckats, säger Magnus Pettersson.

Fastighets ordförande säger att han har förtroende för Torbjörn Johansson, och menar att sprickan kring las-förhandlingarna delvis låg hos avtalsrådet, där alla förbund är samlade.

– Delvis känner jag att man inte kan lasta Torbjörn för misslyckandena. Man måste ha ett enat avtalsråd bakom sig, och jag tror att det har funnits en otydlighet bland förbunden om var man står och vad man tycker om olika frågor.

Anna Danielsson Öberg är journalist och krönikör  på Dagens Arena, med mångårig erfarenhet av att bevaka arbetsmarknads- och fackliga frågor. Hon kommenterar förslaget på ny LO-ledning så här:

– De signaler som inte minst Susanna Gideonsson skickar efter dagens offentliggörande handlar väldigt mycket om att ena LO. När det gäller Las-frågan skickas en entydig signal om att släppa frågan. Vad som händer i avtalsrörelsen återstår att se, men just nu verkar det som om Torbjörn Johansson får ett enklare jobb att ena LO-förbunden och att hans ställning i LO är stärkt.

Den nya ledningen ska väljas vid LO:s kongress 15 juni, som kommer att hållas digitalt.