En av tre får inte ut full sjuklön om de blir sjukskrivna. Tjänar du över 27 500 kronor får du inte ut 80 procent av ersättningen. Du tillhör dessutom en grupp som blir större för varje år som går.

Den nyheten publicerade SVT Nyheter på tisdagsmorgonen efter att ha tagit del av Försäkringskassans rapport som utvärderar sjukförsäkringen.

Alliansen har i vanlig ordning bidragit till att färre får ut full ersättning. Sommaren innan regeringsskiftet höjde den då socialdemokratiska regeringen beloppet till 10 prisbasbelopp. Omräknat till siffror för 2012 motsvarar det en inkomst på drygt 37 000 kronor i månaden.

Den borgerliga regeringen hann knappt svepa in genom Rosenbads korridorer innan reformen slaktades. I december samma år klubbade riksdagen en sänkning av sjukersättningen till samma nivå som har gällt sedan 1970-talet.

Nyheten är inte helt ny. Fackförbundet Kommunal kom fram till samma resultat i en rapport tidigare i våras. Förbundet kom samtidigt med ett förslag om att höja taket i sjukförsäkringen så att de som tjänar upp till 43 000 kronor i månaden får ut 80 procent.

Möjligtvis ledde förslaget till några höjda ögonbryn. Ett förbund där de allra flesta medlemmarna har en inkomst under taket, varför vill de att också höginkomsttagare ska omfattas av skyddet?

Förklaringen handlar om solidaritet. När allt fler tvingas teckna privata försäkringar för att få full ersättning då de blir sjuka, riskerar det på sikt att urholka förtroendet för själva försäkringen.

Men så länge de låga ersättningsnivåerna råder kommer allt fler behöva teckna privata sjukförsäkringar. Allt fler kommer då också att tvingas rannsaka sig själva. Hur försäkringsbar är du egentligen, lilla vän? De privata alternativen ställer några krav på din hälsa. Gravid? Nix, omfattas icke. Ätstörningar? Glöm det. Överviktig? Näppeligen. Listan kan göras längre, men vi lämnar det så.

I alliansens Sverige blir trygghetssystemen till för allt färre. Och frågan som består oavsett om du är hög- eller låginkomsttagare: Vågar du bli sjuk i detta land?