Bild: Flickr/Travis Seitler

Endast två av tre löntagare får ut 80 procent av lönen när de blir sjuka, enligt en ny rapport från Kommunal. En av huvudorsakerna: Alliansens politik.

I rapporten från fackförbundet Kommunal framkommer att var tredje person inte får ut den fulla ersättningen på 80 procent av lönen vid sjukdom. I dagsläget är det enbart de som tjänar upp till 27 500 kronor i månaden som får ut full sjukpenning om de blir sjuka. I sjukförsäkringstermer heter det att inkomsttaket går upp till 7,5 prisbasbelopp. Det var ett tak som infördes redan på 1970-talet.

Den socialdemokratiska regeringen höjde så sent som i juli 2006 beloppet till 10 prisbasbelopp. Omräknat till siffror för 2012 motsvarar det en inkomst på drygt 37 000 kronor i månaden.

Alliansen valde dock att omedelbart avskaffa den reformen vi regeringstillträdandet. I december 2006 klubbade riksdagen igenom en sänkning av sjukersättningen till samma nivå som har gällt sedan 1970-talet.

På 1970-talet var det dock färre än var tionde löntagare som tjänade över inkomsttaket. Sedan dess har lönerna ökat betydligt. Numera är det, som Kommunal konstaterar i sin rapport, var tredje löntagare som tjänar över inkomsttaket.

Förtroendet urholkas
Från Kommunals sida varnas för att förtroendet för sjukförsäkringen riskerar att urholkas när fler och fler hamnar över taket för att få full sjukpenning.

– Att vårt sjukförsäkringssystem har en hög tilltro är a och o. I takt med att färre omfattas av sjukförsäkringen kommer också många att börja ifrågasätta varför de ska betala för en försäkring som inte gäller dem, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Kommunal föreslår nu en höjning av taket i sjukförsäkringen. Med förslaget skulle personer som tjänar upp till 43 000 kronor i månaden få full ersättning om de blir sjuka. Under det seminarium där rapporten släpptes på tisdagsmorgonen uttryckte representanter från TCO- och Saco-förbund sympati för förslaget, som även förväntas klubbas igenom på LO:s kongress i maj.