Dan Holke, chef på LO-TCO Rättskydd.

Arbetsskada Facken driver allt färre rättsfall. LO-TCO Rättsskydds jurister fick in rekordfå fall 2016, trots att inget tyder på arbetsskadorna har minskat.

Förra året inkom totalt 974 nya ärenden till LO-TCO Rättskydd, den lägsta siffran på mer än 10 år, skriver Arbetet. De låga siffrorna hänger samman med att allt färre ansöker om livränta vid arbetsskada. På tio år har antalet anmälningar minskat från 20 000 till 2000, trots att mycket lite tyder på att antalet arbetsskador skulle ha minskat.

– Ärendena vi driver vinner vi oftast. Problemet är att det sällan blir några. Människor vet inte om att de måste ansöka, annars gör försäkringskassan ingenting, säger chefsjurist Dan Holke.

Tidigare skedde arbetsskadeprövningen mer eller mindre per automatik, nu ansvarar istället individen själv för att prövningen genomförs. Dan Holke menar att de låga siffrorna hänger samman med de allt mer komplicerade processerna en ansökande måste genomgå.

Reglerna för att få sin arbetsskada prövad är så snåriga så att ingen riktigt begriper sig på dem.

­– Det är krångligt att få att få sin arbetsskada prövad överhudtaget. Människor måste anmäla sin skada, sen ska de ansöka om ersättning och hitta läkare som ska intyga att de har nedsatt arbetsförmåga i minst ett år framöver. Och reglerna är så snåriga så att ingen riktigt begriper sig på dem.

Inger Hjärtström, ansvarig ombudsman på fackförbundet Komunal, är även hon kritisk till dagens system.

– Man har succesivt försämrat den allmänna arbetsskadeförsäkringen som försäkringskassan administrerar. Det har blivit svårare och svårare att få en arbetsskada godkänd.

Hon ser också ett stort problem med allt färre arbetsplatser inte har några skyddsombud.

– Skyddsombud är de som hjälper den arbetsskadade att göra anmälningarna och arbetsgivarna har också en skyldighet att informera men tyvärr är det så att brister.

Dan Holke anser att det ansvar som idag vilar på individen är för stort.

– Vårt förslag är att om du har varit sjukskriven en viss tid så går försäkringskassan helt enkelt in på eget initiativ och driver en egen prövning, och undersöker ifall sjukskrivningen beror på arbetet.