Bild: Pixabay

replik Eftersom det finns behov av ett effektivt växtskyddsmedel mot vissa sjukdomar i grönsaker ansökte LRF om att utöka godkännandet för Comet Pro och efter en ny utvärdering har den användningen godkänts, svarar Jordbruksverket. 

Med anledning av debattartikeln från Rune Lanestrand:

Alla yrkesmässiga odlare måste uppfylla kraven i EU:s lagstiftning om hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder kan odlarna bekämpa ogräs, sjukdomar och skadeinsekter. Det kallas integrerat växtskydd och målet är att

  • minska riskerna för angrepp av skadegörare
  • minska behovet av att bekämpa dem
  • när det finns behov av att bekämpa ska medel som är så målspecifika, effektiva och skonsamma som möjligt användas.

Vi som jobbar med växtskydd på Jordbruksverket har ansvar för att odlare och rådgivare har rätt information och kunskap för att minska användningen av växtskyddsmedel.

Jordbruksverkets växtskyddsrådgivare bevakar insekter och sjukdomar i drygt 1 000 fält varje vecka. I våra växtskyddsbrev beskriver vi de som är mest aktuella och vilka förebyggande åtgärder odlarna kan göra. Den information vi skickar ut är baserad på forskning, försök och lång erfarenhet. Vi beskriver hur odlaren kan behovsanpassa sin bekämpning genom att bedöma omfattningen på angreppet, risken för grödan och att använda bekämpningströsklar. En viktig del är att välja rätt växtskyddsmedel vid rätt tidpunkt. Därför informerar vi både om kemiska, biologiska och mekaniska lösningar.

Alla växtskyddsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Grundregeln är att allt som inte är utvärderat och godkänt är förbjudet. I utvärderingen bedöms risken för konsument, användare, omgivning och miljön. Här ingår t.ex. mark, vatten, fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Bedömningarna görs enligt EU:s regler. I Sverige tittar vi extra på några saker för att vara säkra på att användningen är riskfri. Om någon av alla bedömningarna visar att det finns en risk så blir medlet inte godkänt.

Växtskyddsmedlet Comet Pro omregistrerades i februari i år och produkten anses vara säker både för människor, djur och miljö under gällande riktlinjer. Comet Pro har inte fått användas i grönsaker eftersom den användningen inte har utvärderats. Eftersom det finns behov av ett effektivt växtskyddsmedel mot vissa sjukdomar i grönsaker ansökte LRF om att utöka godkännandet för Comet Pro och efter en ny utvärdering har den användningen godkänts.

Vi anser att det är viktigt för odlare och rådgivare att ha tillgång till all information, även den om vilka växtskyddsmedel som är godkända, för att de ska kunna fatta rätt beslut och därmed uppfylla kraven för integrerat växtskydd.

 

Sara Ragnarsson
Växtskyddsrådgivare på Jordbruksverket