Lindbloms frö brann upp november 2019. Foto Leif Lindblom

Nyhet I slutet av förra året brann Leif Lindbloms gård ner. Över 400 sorters ekologiskt frö brann upp och som följd kan inte Jordbruksverkets reglering av eko-branschen vara så hård som lagen kräver.   

I slutet av förra året brann Leif Lindbloms gård utanför Kivik ner. Men brandens konsekvenser påverkar långt många fler än bara Leif och hans företag.

På gården hade Leif Lindblom över 400 sorters ekologiskt utsäde, enligt honom själv 72 procent av utbudet av ekologiska grönsaksfröer.

Lagen säger att all kommersiell ekologisk grönsaksodling måste odlas med ekologiskt odlade fröer för att godkännas av exempelvis Krav. Men det finns ett kryphål i lagen; finns det inget utbud av ekologiska fröer så ger Jordbruksverket dispans till odlare att använda fröer framtagna på konventionell väg.

Ett par dagar innan gården brann ner till grunden informerade Jordbruksverket att de skulle bestämma vilka grödor som, för att få kallas ekologiska, måste odlas med ekologiska fröer och vilka som ska ges undantag och tillåtas odlas med icke-ekologiskt utsäde. Reglerna kring undantagen bestäms baserat på utbud.

Bestämmelserna för 2020 års undantag fattades 20 november. Den 17 november stod Leif Lindbloms frölager i lågor.

– Branden innebar att det blir fler sorters grödor inom ekologiskt trädgårdsfrö där det inte finns något utbud. Det enda vi ser att vi kan göra då är att för 2020 ge fler undantag, säger Kjell Sjödahl Svensson som jobbar vid Jordbruksverkets växtregelenhet.

Enligt Kjell Sjödahl Svensson varierar tillgången på ekologiskt utsäde från år till år och generellt är den god för vallfröer och spannmål. Tillgången på ekologiskt utsäde av grönsaker i Sverige var i stor utsträckning beroende av frö från Lindbloms.

– För grönsaker har den här branden inneburit ett väldigt tråkigt kliv bakåt, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Foto: Leif Lindblom

 

Brann ner till grunden

Polisen utreder branden som mordbrand. Det finns enligt polisen en krossad ruta i andra änden av huset där det började brinna och den primära branden började i vad polisen kallat lättantändligt material. Leif Lindblom själv säger att rummet det började brinna i bestod av insektsnät och förpackningsmaterial och att det snabba förloppet bör berott på att man öppnade på övervåningen, så att det blev »rejält drag«. Alla de fyra byggnaderna i den kringbyggda gården brann ner.

Polisen har inte funnit någon naturlig förklaring till branden, men heller inget som tydligt pekar på att den skulle varit anlagd.

– Bränder är generellt svåra att utreda, bevisningen brinner ju upp, säger förundersökningsledare Ann-Christine Sjöbeck vid polisen region syd.

För Leif Lindbloms del handlar det om att »precis allt är borta«.

– Det handlar om miljoner. Gården i sig, fröerna, en ny packningsmaskin, precis allt är borta, säger han.

Foto: Leif Lindblom

 

Leif Lindblom vet i dagsläget inte hur han skulle fortsätta framgent. Hans syn på saken är att Jordbruksverket låtit odlare i princip helt fritt använda konventionellt frö i eko-odlingar.

En bild som inte delas av Kjell Sjödahl Svensson på Jordbruksverket.

– Jordbruksverkets ambition har varit att tillsammans med branschen göra rimliga avvägningar var man kan ha gröd- eller sortkrav och var vi måsta göra undantag. Jag vet att det finns olika uppfattning bland utsädesföretagen hur hårt man ska driva de här kraven. Vi har ju försökt se vad branschen i stort tycker är rimligt.

Dyrt med ekologiskt frö

Skillnaden mellan ekologiska och konventionella fröer är odlingen av fröerna. För de konventionellt odlade fröerna finns det inga gränsvärden för hur mycket de får besprutas. Ekologiskt odlade fröer är i större utsträckning angripna av svampar och insekter och kultiveringen tar tid. Processen blir dyrare.

2018 omsatte försäljning av ekologiska livsmedel 23,2 miljarder, om man räknar bort Systembolaget. Livsmedelshandeln med ekologiska livsmedel spås framöver öka med drygt 1 miljard per år fram till 2028, enligt bedömning av analysföretaget Ekowebs analys.