Gräslök. (Bild: Pixabay)

Slutreplik Jordbruksverkets uppgifter stämmer inte. Comet Pro som hittills varit förbjudet i grönsaker har inte utvärderats innan det nu får dispens, svarar Rune Lanestrand.

Sara Ragnarsson lämnar en oerhört förskönad bild av Jordbruksverket när hon påstår att verket arbetar för en giftfri miljö. Det stämmer inte alls med verkligheten.

För i det växtbekämpningsbrev som myndigheten skickar ut till odlare av bär, grönsaker och spannmål varje vecka ingår rekommendationer om vilket ogräs, vilka insekter eller vilket mögel som ska giftbesprutas samt vilka fabrikat som är bäst. Varför vissa preparat och tillverkare rekommenderas väcker också frågor om opartiskhet.

Det måste ställas frågor om varför skattebetalarna som naturligtvis vill ha ekologiska livsmedel ska vara med och betala reklam för växtgifter.

Jag har i många år följt myndighetens verksamhet och tyvärr konstaterat att ledningens främsta mål  är att till varje pris öka avkastningen. Förhäxade av stordriften gynnar man industrijordbruket, fler och större djur och mjölkfabriker. Och driver samtidigt en medveten utrotningspolitik gentemot småbruken. Under centerpartisten Eskil Erlandssons tid som jordbruksminister tog Jordbruksverket bort gårdsstödet för 14 000 småbruk.

Ragnarsson skriver att ”alla växtskyddsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen”.  Så långt är det rätt. Men att ”grundregeln är att allt som inte är utvärderat och godkänt är förbjudet” som Ragnarsson skriver. Det stämmer inte. Comet Pro som hittills varit tillåtet i spannmål men förbjudet i grönsaker, har inte utvärderats innan det nu får dispens för att sprutas på gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Frågan är att det någonsin varit utvärderat. Så vitt jag känner till finns det ingen som helst evidens eller forskning på de långsiktiga effekterna av miljö- och hälsorisker med Comet Pro.

Ragnarsson skriver vidare att ”i utvärderingen ingår riskerna för mark, vatten, fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Bedömningarna görs enligt EU:s regler. I Sverige tittar vi extra på några saker för att vara säkra på att användningen är riskfri. Om någon av alla bedömningarna visar att det finns en risk så blir medlet inte godkänt.”

Detta stämmer inte heller om man jämför med hur Basf, tillverkaren, själva beskriver Comet Pro: ”Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer”.

Jordbruksverket är mycket illa omtyckt på grund av sin arrogans och maktfullkomlighet. Jag har under de många år jag följt myndighetens agerande fått otal vittnesmål från de som drabbats. Dess oerhörda makt ligger främst i att de fördelar 12 miljarder i EU-stöd varje år. Och de som ifrågasätter det minsta av alla konstiga bestämmelser kan lätt bestraffas med indragna, försämrade eller försenade bidrag. Genom sin enorma byråkrati och sitt omänskliga paragrafrytteri har de förstört arbetsglädjen för tusentals jordbrukare.

 

Rune Lanestrand
Tidigare redaktör för Småbrukaren

 

Den ursprungliga debattartikeln återfinns här.