Malin Björk och Tony Haddou

debatt Det är djupt beklagligt att en svensk, socialdemokratiskt ledd regering väljer att blidka skattesmitande storföretag snarare än att bekämpa skatteflykt, skriver Vänsterpartiets Malin Björk och Tony Haddou.

För några veckor sedan avslöjades att den svenska regeringen ägnat sig åt hejdlöst fjäskande för de amerikanska techjättarna Amazon, Google och Facebook för att de ska etablera sig i Sverige.

Medan världens länder just nu diskuterar hur och när vi ska beskatta techjättarna, gör den svenska regeringen tvärtom och erbjuder skatterabatter och statliga stöd, trots att dessa bolag inte levererar särskilt många jobb. De är också ökända för sin antifackliga personalpolitik och för att göra oerhörda vinster samtidigt som de nästan inte betalar någon skatt alls. Genom att placera sina vinster i skatteparadis betalar de inte mer än 1-2 procent i skatt här i Europa.

Det är pinsamt att regeringen svassar för dessa bolag när vi tvärtom borde kräva att de, precis som alla andra företag som verkar och gör vinst i Sverige, också betalar sin rättmätiga skatt här.

Än är det inte för sent att ta ert förnuft till fånga och byta ståndpunkt, regeringen!

Visserligen kom regeringen nyligen med ett förslag som förbjuder skattefifflande företag från att dra av ränteutgifter för skulder som de har i länder som ingår i EU:s lista på skatteparadis. Det är en välkommen åtgärd, men listan på skatteparadisländer skulle behöva bli mycket längre än vad den är idag för att lagförslaget ska få någon betydande effekt. Idag ingår till exempel inte ett enda EU-land på listan, trots att många europeiska länder de facto är skatteparadis.

Ett annat EU-lagförslag som skulle innebära en kraftigt ökad press på internationellt verksamma storföretag att betala en rimlig skatt handlar om att införa en så kallad land-för-land-rapportering. Vi i Vänsterpartiet hade helst sett att förslaget hade blivit ännu skarpare så att fler företag skulle omfattas av lagen, men i vanlig ordning såg de liberala och konservativa partigrupperna i EU-parlamentet till att de förbättringar som parlamentet föreslagit, röstades ner. Jämfört med dagens lagstiftning på området är det ändå ett viktigt steg i rätt riktning.

Förslaget skulle innebära att företag med en omsättning på minst 750 miljoner kronor måste offentliggöra sina vinster och skatteupplägg i alla länder i hela världen som de verkar i. Idag räcker det att företagen endast redovisar siffror för de land där deras huvudkontor är registrerade, och det är inte sällan i ett skatteparadis. På så sätt kan de lättare undanhålla stora summor pengar – pengar som borde gå till vår gemensamma välfärd. Det är förstås helt orimligt.

Vi i Vänsterpartiet har därför lagt ett utskottsinitiativ om att regeringen genast bör återkomma med en strategi för att införa så kallad land-för-land-rapportering. Den 10 september lyfter vi också frågan i en interpellationsdebatt i riksdagen med näringsminister Ibrahim Baylan.

Men tyvärr har Sverige hittills varit ett av de fåtal EU-länder som blockerat lagförslaget. Det är djupt beklagligt att en svensk, socialdemokratiskt ledd regering väljer att blidka skattesmitande storföretag snarare än att bekämpa skatteflykt. Faktum är att de enda andra länderna som blockerar förslaget är skatteparadisländerna Cypern, Irland, Luxemburg och Malta. Finansminister Magdalena Anderssons ståndpunkt i frågan är så obegriplig att till och med hennes egna socialdemokratiska partikamrater i EU-parlamentet har gått emot henne och röstat för land-för-land-rapportering.

Men än är det inte för sent att ta ert förnuft till fånga och byta ståndpunkt, regeringen! Ni kan fortfarande välja att ta ställning för en rättvis beskattning. Hjälp oss att stoppa den enorma skatteflykten som varje år kostar enbart Europas invånare minst 500 miljarder kronor i uteblivna välfärdspengar. Sluta krypa för de skattesmitande storföretagen och se till att vi får på plats land-för-land-rapportering på såväl svensk som europeisk nivå!

 

Malin Björk (V)
EU-parlamentariker

Tony Haddou (V)
Riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson