Malin Björk

debatt På onsdag röstar EU-parlamentet återigen om patenträtten på covidvaccin. Den här gången hoppas jag att även de svenska ledamöterna ska våga ändra åsikt och häva av patenträtten, skriver Malin Björk (V).

Här i den rika delen av världen har vaccineringen mot covid-19 tagit fart de senaste månaderna. Allt fler människor har fått sina två doser och kan börja återgå till ett mer normalt liv med familj, vänner och arbetskamrater.

Men i den fattigare delen av världen ser det annorlunda ut. Av de 1,7 miljarder doser som hittills getts världen över, har bara 0,3 procent varit i låginkomstländer. Om dagens långsamma vaccinationstakt fortsätter skulle det ta 57 år innan befolkningen i de fattigare länderna skulle vara vaccinerade. I Indien dör uppskattningsvis över 30 000 människor per dag i covid. Dessutom slår de nedstängda samhällena extra hårt mot redan hårt prövade ekonomier och människor.

För att stoppa pandemin krävs att så många som möjligt så snabbt som möjligt får tillgång till covidvaccin. Allt fler globala aktörer är nu överens om att en av de viktigaste åtgärderna för att skynda på tillgången till vaccinet är att tillfälligt häva patenträtten på covidvaccin. Det som ursprungligen var ett förslag från Indien och Sydafrika i förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO) stöds numera av runt hundra länder, däribland USA, hundratals akademiker, politiker, religiösa ledare och organisationer som arbetar med global folkhälsa, som Världshälsoorganisationen (WHO) och Läkare utan gränser.

Det ekonomiska riskerna med covidvaccinet betalas med offentliga medel, medan vinsten går rakt i privata fickor.

När EU-parlamentet i april för första gången tog upp vänstergruppens förslag att lyfta patentet på covidvaccin röstade en majoritet av ledamöterna emot förslaget. Men vid nästa omröstning i maj, efter att president Joe Biden meddelat att USA stöder ett tillfälligt patentlyft, hade parlamentet bytt ståndpunkt. En majoritet röstade nu för vänsterns förnyade krav att lyfta vaccinpatentet.

På onsdag röstar EU-parlamentet återigen om patenträtten på covidvaccin. Den här gången hoppas jag att även de svenska ledamöterna ska våga ändra åsikt och säga ja till ett tillfälligt hävande av patenträtten. Det skulle skicka en viktig signal som den svenska regeringen inte kan ignorera – att den måste trycka på de andra medlemsländerna i EU:s rådsförhandlingar och kräva att läkemedelsbolagen lyfter patenten. Att EU ändrar sin ståndpunkt är avgörande för att förslaget ska gå igenom i WTO.

Argumenten för att inte häva patenträtten ekar allt tommare. Det talas till exempel om att det räcker att ta bort så kallade handelshinder så att de rikare länderna enklare kan sälja vaccin eller att det ändå inte finns kapacitet att producera vaccin världen över. Men det stämmer inte. Enligt forskare som studerat läkemedelspatent skulle produktionen kunna påbörjas en rad nya platser inom bara ett par månader om läkemedelsbolagen delade med sig av sina patent och tillverkningsprocedurer. I det globala Syd finns dessutom redan ett fyrtiotal vaccinfabriker och producenter som idag tillverkar miljardtals doser andra vaccin och som kan snabbt ställa om.

Ofta hörs också argumentet att patenträtten är ett oumbärligt incitament för de stora läkemedelsbolagen att ta fram vaccin. Inte heller det stämmer. Det är också därför som utvecklingen av covidvaccinet inte har finansierats av bolagen själva, utan främst av offentliga medel. Det ekonomiska riskerna med covidvaccinet betalas alltså med offentliga medel, medan vinsten går rakt i privata fickor. Faktum är att de enda som tjänar på att vaccinpatenten görs oantastliga är de stora och oligopolliknande läkemedelsbolagen.

Nu har vi chansen att ta vårt ansvar och snabbt stoppa den globala pandemin. Låt oss göra det. Det vinner vi alla på – epidemiologiskt, ekonomiskt och moraliskt.

Malin Björk (V)
EU-parlamentariker