EU, Europaparlamentet, EU-val, politisk debatt
Sex EU-parlamentariker i debatt, varav fyra via länk. Bilder: Therese Domisch

EU-val Det blev en hel del hårda replikväxlingar och anklagelser när sex av de politiska partiernas EU-parlamentariker möttes i debatt inför valet som hålls om ett år.

Med ett år kvar till valet bjöd Europaparlamentet in till politisk debatt i Stockholm. EU-parlamentarikerna Arba Kokalari (M) och Evin Incir (S) var på plats i Europahuset, medan Jakob Dalunde (MP), Malin Björk (V), Emma Wiesner (C) och David Lega (KD) medverkade på länk. Temat för samtalet var ”vad står på spel?” och diskussionen bjöd på tydliga ideologiska skillnader och konfliktlinjer.

Med två traditionellt stora partigrupper i Europaparlamentet, EPP (där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår) och S&D (den socialdemokratiska gruppen) som backade i senaste EU-valet, har nya samarbetsformer krävts och formats.

Nya maktrelationer i parlamentet

Jakob Dalunde (MP) var glad att den gröna gruppen fått vara med och påverka mer i försöken att nå majoritet för olika förslag. Samtidigt sa han sig vara orolig att den traditionella högern i EPP framöver skulle göra gemensam saker med ytterhögergrupperna oftare, och på så sätt blockera progressiv politik, som exempelvis kraftfull klimatlagstiftning.

– Jag är rädd att det här kommer slå igenom nästa mandatperiod, att högern kommer att inspireras av Sverige där man regerar med stöd av extremhögern, sa Jakob Dalunde.

Alla var överens om att EU hade agerat kraftfullt och föredömligt under de kriser som pågått under mandatperioden sedan 2019: covid-pandemin, energikrisen och Ukrainakriget.

– Putin trodde att han kunde splittra EU, men vi har visar att vi håller ihop, sa Arba Kokalari (M).

Samtidigt anklagade hon Vänsterpartiet för att vackla i sitt stöd till Ukraina, eftersom de röstade nej till ett förslag om att tillverka mer ammunition för att skicka till Ukraina.

“Vi ser att Vänsterpartiet vacklar”

– Det här förslaget tar pengar från saker vi inte tycker man ska ta från, det åsidosätter miljö- och arbetsrättsliga regler. Det är oansvarigt av er! Så nu hoppas vi på att det här rättas till, så får vi rösta om det slutgiltiga resultatet, svarade Malin Björk (V).

Miljöpartiet kritiserades för att ha röstat nej till Ursula von der Leyen som kommissionär. Jakob Dalunde (MP) menade att von der Leyen överträffat förväntningarna eftersom hon valt att stödja sig på gröna och liberala partier för att få igenom politik, mer än på högern.

– I dag är fler inom EPP (högergruppen som Moderaterna tillhör, red. anm) kritiska mot von der Leyen, än vad vi inom mitten och vänstern är, sa Jakob Dalunde.

David Lega (KD) anser att kommissionen har gjort sitt jobb olika bra i olika delar.

– Borel exempelvis, vår socialdemokratiska utrikeschef, har varit katastrofal gentemot Kina. Han har varit katastrofal när han besökte Kuba – han var nästan lika positiv till Kuba som Vänsterpartiet är, sa David Lega (KD).

“Kommissionen har blivit mer politisk”

Emma Wiesner (C) berömde EU-kommissionens operativa förmåga, men riktade kritik mot dess policyförslag, som hon kallade ”aktivistiska”.

– Till exempel vad gäller jordbruk och skog har kommissionen blivit mer politisk, och lägger detaljreglerade och dåligt förberedda förslag. Vad gäller skogen handlar det om nio politiska förslag, men skogen ska vara en nationell kompetens, sa Emma Wiesner.

Arba Kokalari (M) stämde in i kritiken mot detaljreglering, och menade att det ofta är de politiska partierna till vänster som röstar igenom sådana förslag.

– Det där är inte sant, kontrade Evin Incir (S). Även många ledamöter inom EPP har röstat för detaljreglering, det beror helt på vilka politiska förslag det handlar om, Att inte detaljreglera kan handla om att man inte vill skydda löntagarna till exempel.

Viktigaste frågorna under året

De sex parlamentarikerna ombeds nämna de viktigaste frågorna under det kommande året, samt vad de själv skulle arbeta med fram till valet.

– Vi har ett viktigt år framför oss med att ro i hamn de viktigaste delarna av den gröna given, med biologisk mångfald och arbetsrättslig hänsyn. Där har vi en tydlig höger-vänsterkonflikt. EPP försöker skjuta det här i sank, så där känner jag att jag kan göra skillnad.

Jakob Dalunde (MP) lyfte att det är alldeles för krångligt att resa hållbart.

– Vi behöver fler nattåg från Sverige ut i Europa och det behöver bli enklare att boka. Kommissionen kommer med förslag om nytt bokningssystem i september, så det kommer jag lägga mycket fokus på.

“Polen och Ungern går bakåt”

Evin Incir (S) sa att många grundläggande fri- och rättigheter och internationell rätt står på spel, inte minst med Ukraina-kriget.

– Vi ser även en tillbakagång inom unionen, till exempel i Polen och Ungern. Kamper som generationer före oss har vunnit kan vi inte ta för givna. Jag är därför stolt att vara Europaparlamentets chefsförhandlare för direktivet om våld mot kvinnor och våld i nära relationer, sa Evin Incir

David Lega (KD) lyfte Ukraina och den globala säkerheten som fortsatt väldigt viktiga kommande år.

– Över 70 procent av jordens befolkning lever inte i en demokrati. Vi kommer behöva arbeta gemensamt för att stå upp mot regimer som Kina, Ryssland, Iran och Kuba.

Klimatet viktigt för många partier

Emma Wiesner har klimat, energi och livsmedel som sina prioriterade frågor. Hon vill arbeta med kolsänkor som kan ge ett stort upptag av koldioxid.

– Det senaste tio åren har EU byggt sig djupare in i gasberoende. Vi måste snabbt bli kvitt ryskt gasberoende. Vi måste sluta investera i gas.

Arba Kokalari sa sig vilja arbeta för att riva handelshinder inom grön och digital handel.

– Jag kommer att jobba för att det blir mindre av greenwashing mot konsumenter och för att det ska bli enklare att reparera till exempel mobiltelefoner, sa hon.