Strand i Portugal och Magdalena Andersson (S). Bilder: Manalive!/Flickr och Kristian Pohl.

skatt Regeringen vill säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland för att stoppa skatteflyende höginkomsttagare. Hittills har tjänstepension kunnat tas ut skattefritt i Portugal, och Grekland har nyligen sänkt skatten för andra EU-invånare.

Imorgon, tisdag, lägger regeringen fram två propositioner för riksdagen som handlar om att säga upp två skatteavtal, med Portugal och Grekland. De förmånliga skattereglerna för svenska pensionärer som flyttar till Portugal har diskuterats under flera år, medan Grekland bara nyligen infört liknande förmånliga skatteregler för EU-invånare från andra länder.

– Vi sätter nu punkt för en mer än tioårig gräddfil för höginkomsttagare, sa finansminister Magdalena Andersson (S) under en presskonferens på måndagen.

Som mest har 800 svenska pensionärer årligen flyttat till Portugal. Hittills har nämligen tjänstepension kunnat plockas ut helt skattefritt i landet, medan den allmänna pensionen har beskattats på samma sätt som i Sverige. Det här gör att reglerna varit särskilt förmånliga för höginkomsttagare.

– Vi kan inte se på när en elit kan undvika skatt i jämförelse med vanliga pensionärer, sa Magdalena Andersson.

När Dagens Arena 2017 skrev om de förmånliga skattereglerna som lockade svenskar till Portugal sa finansministern att det inte var aktuellt att säga upp skatteavtalet med Portugal för »det skulle verkligen försvåra handeln mellan Sverige och Portugal«.

Sedan dess har den svenska regeringen höjt tonläget, och i maj 2019 kom Sverige och Portugal överens om ett nytt avtal, som skulle stoppa skatteflykten från Sverige. Men Portugal ratificerade aldrig avtalet, säger Magdalena Andersson i dag, vilket gör att svenska regeringen nu bestämt sig för att ensdidigt säga upp avtalet:

– Tålamodet är helt enkelt slut, sa Magdalena Andersson.

Att Sverige har skatteavtal med ett flertal länder syftar till att undvika dubbelbeskattning. Men effekten har visat sig kunna bli den motsatta: att inkomster inte beskattas alls.

Vad gäller Grekland infördes nya skatteregler så sent som vid årsskiftet, som möjliggör att plocka ut kapitalinkomster och tjänstepension till en skattesats på 7 procent. Reglerna gäller inte greker utan andra EU-medborgare. Eftersom avtalet är så nytt handlar det i det här fallet snarast om att stävja en potentiell flyttvåg från Sverige till Grekland, som nu marknadsförs mot utlandet, enligt finansministern.

– Eftersom kapitalinkomster inkluderas måste vi agera skyndsamt. I Sverige beskattas kapitalinkomster med 30 procent eller 25 procent i fåmansbolag, sa finansministern.

Hon sa också att regeringen är öppen för förhandlingar om ett nytt skatteavtal med Grekland, och att i Portugals fall dra tillbaka propositionen om Portugal godkänner det överenskomna, nya avtalet istället .

Magdalena Andersson passade också på att påpeka att både Portugal och Grekland är nettobidragstagare för pengar från EU:s återhämtningsfond som kom till i samband med coronautbrottet, medan Sverige betalar mer pengar till fonden än vi får tillbaka. Det här gör det extra anmärkningsvärt att de här länderna vill locka andra EU-medborgare med låga skatter, menar hon.

Förslagen är tänkta att gälla från och med 2022.