Lovisa Sundman. Bilder: Riksbanken och privat

debatt Nyligen varslades tre skolköksanställda om avsked, misstänkta för att ha tagit med sig överbliven mat från jobbet. Arbetsgivaren upptäckte det här genom olaglig kameraövervakning. Tack vare att en av kvinnorna är medlem i facket kommer vi nu tvista mot arbetsgivaren, skriver Kommunals Lovisa Sundman.

I den nyliberala tid vi lever i, där även skolelever är kunder på en marknad, så hör man Leif Östlings “Vad fan får jag för pengarna?” titt som tätt.

Som centralt fackligt förtroendevald har jag under pandemin varit den som bemannat vår sektionstelefon och varit den första som våra medlemmar fått kontakt med när de ringt för hjälp, stöd och råd. Alldeles för många gånger så har jag hört “Jag har betalat medlemsavgift i flera år. Vad får jag för pengarna?” Ja, vad fan får du som medlem i ett fackförbund för pengarna? Varför ska du ens vara med i ett fackförbund?

Måndag den 11:e januari blev jag blixtinkallad som facklig företrädare till ett möte arrangerat av arbetsgivaren, en medlem hade sagt att den ville ha facket med sig. Jag hade ingen aning om vad mötet gällde, aldrig träffat medlemmen tidigare och var således helt oförberedd.

Mötet handlade om misstänkt svinn i ett skolkök, det var något konstigt i själva upplägget redan vid inledande frågor till medlemmen, något som fick mig att känna att detta var ett polisförhör. När arbetsgivaren började visa filmsnuttar som bevis på medlemmens oärlighet gick alla mina larmklockor igång och jag begärde direkt en förklaring till användandet av kameror på arbetsplatsen. Arbetsgivare skulle återkomma med svar sade man.

Enligt gängse gång så avstängdes medlemmen med lön under utredningen och mitt fackliga arbete började. Tre tillsvidareanställda kvinnor stod under hotet om avsked, bara en av dem var medlem i facket, bara en av dem kunde jag hjälpa.
Det första jag gjorde vara att kräva att arbetsgivaren redogjorde för kamerorna; när, var och hur fattades beslut om kameraövervakning?

Jag fick en lång skriftlig redogörelse från arbetsgivaren där det tydligt sägs att kamerorna var dolda, att personalen inte hade informerats om övervakningen och att arbetsgivaren valt att inte bjuda in till en MBL-förhandling (enligt medbestämmandelagen, red.anm) innan installationen. Tillsammans med mina kollegor på sektionen lusläste jag varenda del av kameraövervakningslagen och finner att arbetsgivaren gjort något som är totalt lagstridigt.

Jag kan förstå varför arbetsgivaren valde att inte MBL:a kamerorna, vi hade sagt nej.

Att i hemlighet installera dolda kameror för att övervaka personal är olagligt. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är väldigt tydliga på den punkten.

Under tiden som vår medlem var avstängd så var jag i nästan daglig kontakt med henne, hennes två olyckssystrar hade privat anlitat advokat för att få hjälp att driva deras ärende. Nyheten om avstängningen och de dolda kamerorna hade kommit ut i media, jag blev ombedd av ombudsman att svara på medias frågor i ärendet. Press har ringt, politiker har ringt, grundskolechefen har blivit intervjuad och stått fast vid att arbetsgivaren anser att de har följt regelverket.

Medlemmen varslas till slut om avsked och vi begär direkt överläggning, vi inser att arbetsgivaren inte kommer att ge sig och kräver att få våra yrkanden om tillbakadragandet av varslet på grund av de grova fel vi menar att arbetsgivaren har gjort, förda till protokollet. Bläcket hann inte ens torka på papperet innan ombudsmännen på avdelningen fått ärendet på sitt bord för att begära tvist.

Igår skickades begäran om förhandling från facket till arbetsgivaren. Vi anser att arbetsgivaren felaktigt avskedat vår medlem och att de har brutit mot MBL. Jag kan förstå varför arbetsgivaren valde att inte MBL:a kamerorna, vi hade sagt nej. Så de valde att försöka runda lagen och hoppas att ingen skulle reagera.

Om inte en av kvinnorna varit fackansluten så hade arbetsgivaren antagligen kommit undan med det. Privata jurister i all ära men de tar betalt för att driva ett ärende och tyvärr så är stora arbetsgivare inte särskilt rädda för dem. Ett starkt fackförbund som Kommunal har arbetsgivaren däremot respekt för. För vi är kunniga, handlingskraftiga och professionella.

Så vad får våra medlemmar för pengarna?

Vi kanske inte kommer att vinna den här tvisten, men vi kommer att driva den inte bara för den enskilda medlemmens skull utan för alla våra medlemmar. Vår uppgift som fackförbund är att vara grindvakter, att bevaka rättssäkerheten för arbetstagarna, att ständigt påminna arbetsgivarna om att de inte kan göra lite hur som helst. Även de måste hålla sig till lagar, regler och förordningar.

Det är vad du som medlem får för pengarna, samt en massa andra bra saker.

 

Lovisa Sundman, huvudskyddsombud i Kommunal