Peter Hellberg Foto: Camilla Svensk

Synen på facklig organisering hårdnar och »union-busting« med hot och hets mot facket ökar i vår omvärld. Men utvecklingen går att vända med globalt samarbete och vi är beredda att göra det, skriver Peter Hellberg, 1:e vice ordförande i Unionen.

I en tid där svenska företag rör sig på en global marknad måste de fackliga organisationerna också agera globalt.

Redan på nära håll i Europa kan fackliga rättigheter vara långt ifrån självklara och vi ser hur union-busting faktiskt ökar i modern tid. Det är en utveckling åt fel håll, men den går att vända.

Unionen, som är världens största tjänstemannafack med många representanter på företagen, har en unik möjlighet att påverka och förbättra vardagen för många människor.

Dels kan vi agera lokalt via klubbar och förtroendevalda ända upp till bolagsstyrelsenivå. Vi kan samtidigt agera på europeisk och global nivå via de Europeiska företagsråden, våra fackliga federationer och systerorganisationer världen över. Och vi är beredda att göra det.

Idag ser vi ett hårdnande klimat när det gäller synen på facklig organisering runt om i världen. Vi får rapporter om så kallad union-busting, med arbetsgivare som skrämmer sina anställda till att rösta nej till facket.

Det finns till och med juristfirmor som är specialiserade på att hålla facken borta från arbetsplatserna. Vi ser det inte bara i utvecklingsländer utan i USA och Europa.

Det finns juristfirmor som är specialiserade på att hålla facken borta från arbetsplatserna. Vi ser det inte bara i utvecklingsländer utan i USA och Europa.

Men det finns ljuspunkter. Alla världens länder har enats kring en gemensam agenda, den globala hållbarhetsagendan 2030. Den bygger på att samarbete mellan olika samhällsaktörer och civilsamhället är vägen framåt.

Länderna har förbundit sig att arbeta för att nå 17 globala mål. Unionen bidrar på flera sätt för att målen ska nås, inte minst när det gäller anständiga arbetsvillkor.

Det är också därför som Unionen har valt att stötta Global deal, regeringens initiativ för att stärka social dialog i världen.

Många företag i Sverige ligger i framkant när det gäller socialt och miljömässigt ansvar på hemmaplan. Vår roll är att få dem att leva upp till detta även när de verkar och anställer i andra länder.

Svenska företag ska vara exemplariska, vår modell med samarbete och förtroende ett fungerande verktyg för förbättringar genom företagens hela värdekedjor.

Det är också därför som Unionen har valt att stötta Global deal, regeringens initiativ för att stärka social dialog i världen.

Där är vi i linje med Sveriges politik för hållbart företagande som understryker vikten av social dialog.

Just nu håller vi på och utvecklar vårt arbete ytterligare kring CSR och kommer att göra ett fördjupat arbete med några svenska storföretag. I förra veckan arrangerade vi en konferens för förtroendevalda i multinationella företag.

Jag ser att Unionen har ett ansvar att stötta våra vänner och kollegor i andra delar av världen. Jag tror på samarbete och dialog och jag vet att Sverige och Unionen har mycket att bidra med.

Den fackliga rörelsen har i över hundra år verkat för bättre villkor, nu tar vi ytterligare steg för ett framgångsrikt globalt fackligt arbete.

Peter Hellberg är 1:e vice ordförande i Unionen