LO. Nu måste regeringen markera mot könsvåld i arbetslivet

För LO går rätten till ökad demokrati alltid genom respekt för fackliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Där ingår bland även att utveckla Global Deal, skriver Loa Brynjulfsdottir och Oscar Enerot på LO:s internationella enhet, som här presenterar fyra förslag för en utrikespolitik i löntagarnas intresse.

Fler företag måste ta ställning för Global Deal

Om svenska företag menar allvar med anständiga arbetsvillkor och hållbarhetsarbete  bör betydligt fler ställa sig bakom Global Deal och social dialog. Idag är det alldeles för få. Det skriver Unionens ordförande Martin Linder inför ettårsdagen av statsminister Stefan Löfvens initiativ.

GS-facket: Nu ska vårt fackliga löfte bli globalt

Med ett handslag för social dialog tillsammans med en strategi för hållbar export av varor kan det fackliga löftet till Sveriges arbetare också bli ett globalt löfte, skriver Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket.

Ge oss ett handslag för Global Deal 

Det är dags att skicka den svenska partsmodellen på export! Vi utmanar därför våra motparter och de svenska storbolagen att tillsammans med oss ta ställning för Global Deal, skriver ordföranden  i Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Dags ta Global Deal från ord till handling

Att ännu inga arbetsorganisationer gått med i Stefan Löfvens projekt Global Deal visar att det inte klarlagts vad de förpliktar sig  att göra. Jag föreslår att man nu går vidare med reformarbete i utvalda länder, skriver Göran Trogen, tidigare vd i Almega och ledamot av det internationella FN-organet för arbetsmarknad ILO.

Löfvens Global Deal behöver mycket större kraft

Idag diskuterar den internationella arbetsorganisationen ILO Stefan Löfvens förslag om en »global deal« för normer och spelregler i ekonomi och arbetsliv. Om förslaget ska bli en motkraft mot finanskapitalismen, behöver det drivas med betydligt större bredd och energi än hittills, skriver Bengt-Säve Söderbergh.

Så kan vi nå ett »Global Deal«

Nya ramverket för utvecklingssamarbetet är ett steg mot ett »Global deal«, men det saknas vissa pusselbitar, skriver Olle Törnquist, professor i statsvetenskap och utvecklingsforskning.