Martin Linder

Om svenska företag menar allvar med anständiga arbetsvillkor och hållbarhetsarbete  bör betydligt fler ställa sig bakom Global Deal och social dialog. Idag är det alldeles för få. Det skriver Unionens ordförande Martin Linder inför ettårsdagen av statsminister Stefan Löfvens initiativ.

Den här veckan är det ett år sedan statsminister Stefan Löfven tillsammans med flera andra lanserade initiativet Global Deal. Syftet är att utveckla den sociala dialogen på den globala arbetsmarknaden och nå Agenda 2030 målet, mål 8 om en inkluderande tillväxt och anständiga arbetsvillkor. Just nu diskuteras frågan på en konferens i New York.

Ett långsiktigt framgångsrikt företagande förutsätter ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. Det handlar om att företagen säkrar anställdas rätt till anständiga arbetsvillkor, det handlar om utbildning och social välfärd, men också om innovativa företag som utvecklar dialog och sampel med sina medarbetare och leverantörer. I förlängningen leder detta till fler och bättre jobb och mer hållbara samhällen.

Under det här året har 16 länder och regeringar anslutit sig till Global Deal och initiativet fortsätter att väcka intresse, vilket är glädjande. Men det är fortfarande alldeles för få svenska företag som har ställt sig bakom initiativet. H&M och Scania är exempel på företag och de tillhör fortfarande undantagen.

För Unionen är det uppenbart; många företag i Sverige ligger i framkant när det gäller socialt och miljömässigt ansvar på hemmaplan. Svenska företag borde därför vara exemplariska och ställa sig bakom Global Deal. Om företagen menar allvar med sitt hållbarhetsarbete, så bör de också ställa sig bakom Global Deal och social dialog. De svenska företagen har också gynnats starkt av den utvecklade svenska partsmodellen på nationell nivå.

Global Deal är inte är någon sanktions- eller rättsinstans, utan ett initiativ att ställa sig bakom och vara med och dela goda exempel som kan driva utvecklingen framåt.

Global Deal är inte är någon sanktions- eller rättsinstans, utan ett initiativ att ställa sig bakom och vara med och dela goda exempel som kan driva utvecklingen framåt.

I en tid då synen på facklig organisering hårdnar i världen samtidigt som hot mot facket ökar i vår omvärld borde detta vara viktigare än någonsin. Vi får ständigt rapporter om så kallad Union-busting, där arbetsgivare skrämmer sina anställda till att rösta nej till facket. Det finns till och med juristfirmor som är specialiserade på att hålla facken borta från arbetsplatserna. Vi ser det inte bara i USA utan det är ett globalt problem där hot och våld också förekommer.

Men utvecklingen går att vända med globalt samarbete och vi i Unionen är beredda att bidra.

Det finns flera skäl för företag, fackförbund och regeringar att ställa sig bakom Global Deal:

  • Initiativet växer och utvecklas med fler företag som ställer sig bakom.
  • Innovativa företag och ekonomier behöver en god social dialog för att utvecklas långsiktigt.
  • Global deal bidrar till att social dialog får större exponering.
  • Respekten för grundläggande mänskliga rättigheter inte minst föreningsrätten och ILO-konventionerna, upprätthålls.

Unionen som Sveriges största förbund och det största tjänstemannaförbundet i världen har ett ansvar att stötta våra vänner och kollegor

Unionen har varit med från start och vi kan redan se flera framgångar. Det handlar till exempel om att det har bildats globala fackliga allianser på IKEA, Ericsson och HM. Det har också tecknats en överenskommelse med IUF, det globala facket inom livsmedelsindustrin, och Systembolaget gällande anställningsvillkor i vinindustrin i världen.

Vidare har vi framgångsrikt och aktivt stöttat ett flertal av våra lokala förtroendevalda i deras arbete mot union-busting i USA.

Unionen som Sveriges största förbund och det största tjänstemannaförbundet i världen har ett ansvar att stötta våra vänner och kollegor i andra delar av världen. Vi tror på samarbete och dialog och Sverige och Unionen har mycket att bidra med.

Global Deal är inget vi gör klart genom att skriva under ett papper. Det är ett ständigt pågående arbete som fler och fler företag, fack och regeringar måste engageras i. Ytterst handlar det om att säkra en rättvis utveckling mot en hållbar värld.

Martin Linder är ordförande i fackförbundet Unionen.

Fotnot: Denna vecka deltar statsminister Stefan Löfven i ett klimattoppmöte i New York för att tala om arbetet för inkluderande tillväxt och initiativet Global Deal vid World Economic Forums 2030-toppmöte. Statsministern finns på plats i New York den 18-20 september.