Arbetsgivarsidan har bröstat upp sig ordentligt i avtalsrörelsen. Det heter att ”oroliga tider kräver ansvarsfulla avtal” och att facket måste visa ”förståelse för att den ekonomiska utvecklingen är oerhört osäker”.

Att det samtidigt delas ut mångmiljardbelopp till aktieägare är en verklighet som Svenskt Näringsliv blundar för.

Här är en till nyhet som arbetsgivarsidan helst vill blunda för: Krisen finns inte.

Unionens chefsekonom, Daniel Lind, förklarar på förbundets opinionssida varför.

Konjunkturinstitutet släppte i går sin nya barometer över läget i svensk ekonomi. Där går att läsa att det snabba fallet som pågått i sju månader har stannat upp. Den senaste månaden har stämningsläget varit oförändrat.

Samtidigt visar Unionens bolagsindikator att de svenska börsbolagen går bra. Trots ständigt hotande eurokris spår de företagsanalytiker som gjort bedömningen att bolagen har större vinster att vänta de närmaste åren än under finanskrisen.

Till det kan SEB:s företagarpanel läggas. De medelstora bolagen går bra och företagens utveckling påverkas inte av lägre förväntningar. Inte heller småföretagen befinner sig i kris. Det enligt Swedbank och Företagarna.

De vinster som inte blir löneökningar går till bolagens aktieägare. Det kan vara värt att komma ihåg när Svenskt Näringsliv skriker sig hesa över oansvariga fackförbund.