Svenskt Näringsliv har överlämnat ett avtalsförslag om att slopa sist in först ut-regeln i las vid uppsägningar av  landets privatanställda tjänstemän. I stället ska arbetsgivaren i huvudsak avgöra vem som ska få stanna, avslöjar tidningen Arbetet.

Det pågår en intensiv diskussion om det förslag som Svenskt Näringsliv lämnat in till PTK, som är en samverkansorganisation för 26 medlemsförbund och representerar cirka 750 000 privatanställda tjänstemän. Förslaget innebär förändringar i regelverket som påtagligt förskjuter makten mellan fack och arbetsgivare, skriver tidningen Arbetet.

Arbetsgivarna vill själva avgöra vem som får stanna vid uppsägningar, oavsett företagets storlek. I dag kan två undantag göras per företag med färre än tio anställda.

I avtalsförslaget saknas krav på en överenskommelse med det lokala facket och arbetsgivarnas starkare ställning betonas. Arbetsgivaren ska vara den som ytterst avgör vilken kompetens företaget behöver och vem som de anser har den kompetensen. Arbetsgivaren ska lyssna på fackets argument men i slutändan ändå bestämma vem som får stanna, skriver Arbetet.

Vid oenighet om vem av flera tjänstemän som har den bättre kompetensen ska tvisten avgöras av en ”skiljenämnd som parterna avser inrätta”, där tjänstemännen själva måste bevisa att de har en bättre kompetens än kollegan.

”Det åttasidiga dokumentet är långt mer än en avtalsskiss. Det är med ett eller två luckor i texten ett komplett och helt färdigt avtal.”, skriver Arbetet som tagit del av dokumentet ”Avtal om turordning”.

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och förhandlingsansvarig inom PTKsäger till Arbetet att han inte vill kommentera förslag som är under förhandling:
– Så länge förhandlingarna pågår vill jag inte diskutera eller kommentera olika förslag. Men det är väl känt att arbetsgivarna under lång tid argumenterat för kompetens som en mer avgörande faktor än anställningstid vid uppsägningar, säger Niklas Hjert.

LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, menar att Svenskt Näringsliv har skapat oro och oenighet bland landets privatanställda tjänstemän.
– Att låta arbetsgivarna ensidigt bestämma kompetenskraven och dessutom avgöra vem som uppfyller dem – det är liktydigt med att skrota las och därför en helt omöjlig utgångspunkt för samtal, säger Torbjörn Johansson, till Arbetet.

Även Sveriges Ingenjörer är upprörda. I en artikel i medlemstidningen Ingenjören säger Ulf Bengtsson, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer:
– Den enda förhandlingsposition som finns i dag är Las paragraf 22 om turordningsreglerna.  Det här förslaget till avtal rycker undan mattan på det lokala facket totalt som kommer att bli helt överkörda. Vem som får stanna och vem som får gå blir arbetsgivarens ensidiga beslut. Vi kan inte tänka oss att skriva under detta.

Och Bertil Nordqvist, ordförande för Akademikerföreningen ABB är chockad över förslaget:
– Det här ser värre ut än jag hade kunnat drömma om. Förslaget att arbetsgivaren ska bestämma hur turordningskretsarna ser ut är en katastrof, säger han till Ingenjören och berättar vidare:

– 2009 varslades totalt 250 tjänstemän om uppsägningar vid tre olika enheter på ABB. Tack vare en gemensam turordningskrets slutade förhandlingarna med enbart 40 uppsägningar. Med det här avtalsförslaget hade omkring 180 tjänstemän på ABB förlorat jobbet. Tack vare Las paragraf 22 räddade vi 140 anställningar, säger Bertil Nordqvist.