Fastigheter i Kista/Husby som tidigare ägdes av D Carnegie & Co (Hembla).

debatt Fastighetsjättarna Hembla och Victoria Park är ökända bland hyresgäster för dåligt underhåll och chockhöjda hyror. Nu vill de bli medlemmar i Sveriges Allmännytta. Det skulle ge dem en legitimitet de inte förtjänar, skriver Arne Johansson, Norra Järva stadsdelsråd och Ilhan Kellecioglu, Ort till Ort.

Fastighetsjättarna Hembla och Victoria Park, som idag ägs av den i Tyskland börsnoterade fastighetsgiganten Vonovia, har enligt uppgift båda ansökt om associerat medlemskap i Sveriges Allmännytta (fd SABO), paraplyorganisationen för Sveriges kommunägda bostadsföretag. Om detta beviljas skulle det vara ett skrämmande bevis på hur internationella finansintressen nu tar kommandot på den svenska bostadsmarknaden för hyresrätter.

Det är bara två år sedan först Victoria Park och ett år sedan Hembla köptes upp av Vonovia. Därmed blev Tysklands och hela Europas största privata ägare av hyresbostäder efter två mångmiljardaffärer störst även i Sverige, varav de flesta privatiserade lägenheter är i miljonprogramsområden.

Vonovias köp av Hembla innebar en vinst för den senaste ägaren, Wall Street-jätten Blackstone, på drygt sex miljarder kronor. Det var efter bara tre års ägande ett klipp i rent spekulationssyfte enligt Blackstones kända motto “buy it, fix it, sell it”. Utslaget på var och en av Hemblas lägenheter var Blackstones vinst 280 000 kronor. Priset för detta får hyresgästerna betala med neddraget underhåll och hutlösa hyreshöjningar efter hastigt utförda renoveringar. I Järvaorten Husby höjs hyran efter sådana renoveringar med cirka 50 procent.

I exemplet Husbys fall har de cirka 40 procent av Svenska bostäders fastigheter som först såldes ut på 1990-talet och i dag ägs av Hembla bytt ägare nio gånger. Dessa har alla börjat med att försäkra om sina långsiktiga och seriösa avsikter, bara för att strunta i underhållet och sälja igen. Till och med FN:s särskilda bostadsrepresentant Leilani Farha har i samband med ett kort besök i Husby brännmärkt denna typ av svindlande spekulationsaffärer med våra hem som Vonovias köp av Hembla för ett brott mot mänskliga rättigheter.

Att Vonovia är börsnoterat i Tyskland har fått vissa optimister att hoppas på en mer långsiktig och seriös förvaltning än av tidigare ägare som Blackstone. Men listan över Vonovias ägare börjar med en lång rad av världens allra största kapitalförvaltare och investmentbolag. Främst bland dessa, som alla räknar med att inkassera feta vinster på hyresgästernas bekostnad, tronar Wall Street-giganten BlackRock (som avskiljdes från Blackstone i slutet av 1980-talet), följt av Norske Bank, Vanguard Group, Fidelity, Landsdowne Partners, DWS och MFS investments och så vidare.

Och man behöver inte leta länge i tyska medier för att se hur likartat som de tyska hyresgästernas kritik formligen haglar mot Vonovia för uteblivet underhåll och 50-procentiga hyreshöjningar efter ofta slarvigt utförda renoveringar, som mot Hembla på Blackstones tid. Mellan 2017 och 2019 fick Hyresgästföreningen i Stockholm redan före Vonovias tid in över tusen ärenden om brister och problem i Hemblas fastigheter.

Att samma kritik idag får Husbys hyresgäster att skriva på protestlistor för en återkommunalisering av Hembla skyller Vonovia på att de har fått överta ett underhållsberg. Men Vonovias affärsmodell är precis som Blackstones att dra ned på underhållet för att i stället prioritera konceptrenoveringar och moderniseringar som kan motivera extrema hyreshöjningar.

Många hyresgäster i till exempel Husby, som idag närmast upplever Hembla som en slumvärd, skriver på namnlistor för en kommunalisering av bolaget.

“Uthyrning, mervärde, återkommande försäljning, utveckling och annat”. Så beskriver Vonovia SE sin verksamhet till investerare. Det är bara en lite mer polerad beskrivning av kapitalägarnas ambition än Blackstones mer rått formulerade motto: “Buy it, fix it, sell it”.

Vi kunde ana det värsta redan när Allbolagen ändrade begreppen ut och in, och som år 2011 ledde till riksdagsbeslut om att den kommunägda allmännyttan skulle drivas enligt “affärsmässiga principer”.

När så SABO bytte namn till Sveriges allmännytta och år 2019 bjöd in privata fastighetsägare att bli “associerade medlemmar” passerades en ny port i bostadspolitikens branta utförsbacke, där privata fastighetsbolag som ville tvätta sitt skamfilade rykte kunde ansöka om att få en sorts kvalitetsstämpel av Sveriges allmännyttas styrelse. Det lättköpta villkoret var bara att de skulle bekänna sig till ett etiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhällsansvar, om än på ett sätt som “kan förväntas stärka företagets varumärke och öka lönsamheten på lång sikt”.

Som associerade medlemmar kan privata fastighetsägare bland annat få del av Sveriges Allmännyttas lobby- och påverkansarbete, avropa från gemensamma upphandlingar och till rabatterat pris få del av juridisk rådgivning, utbildningar, konferenser och andra öppna aktiviteter.

De tre privata fastighetsbolag som hittills har beviljats associerat medlemskap i Sveriges Allmännytta är Heimstaden (helägt av den norske finansmannen Ivar Tollefsen), Tornet (ägt av Folksam, byggbolaget Peab och Balder, den sistnämnda ägs i sin tur av Heimstaden, MKB och Victoria Park) och Samhällsbyggnadsbolaget (med det fd kommunalrådet Ilija Batljan som grundare, VD och storägare).

Utvecklingen visar också att dessa bostadsbolag gärna samarbetar med kommuner och sponsrar lokala föreningar, samtidigt som de begränsar sin tillgänglighet genom att stänga ner lokalkontor och inrättar en nationell kundsupport med långa väntetider för sina hyresgäster. 

Många hyresgäster i till exempel Husby, som idag närmast upplever Hembla som en slumvärd, skriver på namnlistor för en kommunalisering av bolaget. Ett beviljande av associerat medlemskap i Sveriges allmännytta för Hembla och Victoria Park kommer att uppfattas som ett grymt hån. Detta skulle också bädda för att de skillnader som fortfarande finnas mellan de bolag som fortfarande ägs av kommunerna och de som ägs av globala finansintressen allt snabbare bryts ned på ett sätt som sätter vinstintresset främst.

Vi uppmanar därför Sveriges allmännytta att säga nej till Hemblas och Victoria Parks ansökan om associerat medlemskap.

Vi uppmanar till införandet av en ny lag mot bostadsspekulation och egensatta renoveringshyror med en Lex Hembla.

Vi uppmanar till att  bannlysa riskkapitalbolag och andra oseriösa fastighetsägare och underlättar för en återkommunalisering.

Vi uppmanar till att Allmännyttan återupprättas utan vinstkrav och återges en hyresnormerande roll.

 

Arne Johansson, Husbybo och aktiv i Norra Järva Stadsdelsråd

Ilhan Kellecioglu, Boende i Hembla i Husby och aktiv i föreningen Ort till Ort