Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Löntagare i Sverige förtjänar bättre än att behöva vara oroliga för jobbet. Anställning på heltid och tillsvidare ska vara norm och möjligheterna till hyvling av arbetstiden måste bort, skriver Susanna Gideonsson, ordförande Handels.

Många arbetsgivare i handeln anställer tillfälligt på slentrian, trots att de egentligen behöver arbetskraft tillsvidare. Det slår sönder branschen och drabbar våra medlemmar. När LO presenterar sin årliga rapport om anställningsformer och arbetstider kan läget på svensk arbetsmarknad sammanfattas i ett ord. Otryggt.

Idag är över en kvarts miljon behovs- och timanställda och det är i kvinnodominerade arbetaryrken det är som allra värst. Värst drabbade är anställda i butiker, där 2 av 3 jobbar deltid. En tredjedel av dessa är garanterade mindre än 20 timmar i veckan, vilket innebär ett ständigt jagande av timmar för att få tillvaron att gå ihop.

Och efter arbetslivet visar det sig att den lön som de med nöd och näppe lyckats skrapa ihop ger en pension som inte går att leva på. Drygt hälften av Handels pensionärsmedlemmar är beroende av garantipension.

Vem vågar säga emot när arbetsgivaren kan ändra dina livsvillkor från ena dagen till en annan?

Otryggheten har blivit värre sedan en dom i Arbetsdomstolen i höstas gjorde det tydligt att LAS, lagen om anställningsskydd, endast garanterar anställningen som sådan och inte timmarna på anställningskontraktet. Konsekvensen har blivit att det numera är möjligt för arbetsgivare att från ena dagen till den andra dra ner på de anställdas arbetstid utan att ta hänsyn till vare sig turordningsregler eller anställningstid.

En maktförskjutning har därmed skett och den är till arbetsgivarens fördel, som får en maximal flexibilitet. Den anställde ställs i ett moment 22, antingen acceptera färre timmar eller riskera arbetslöshet. Detta leder i sin tur till tysta arbetsplatser. Vem vågar säga emot när en arbetsgivare har makten att ändra dina livsvillkor från ena dagen till en annan?

Vår medlem Erik berättar att han har varit anställd på samma arbetsplats i tre år men har trots detta endast 15 timmar garanterade på sitt kontrakt, fastän ny personal anställs i butiken. Resten av tiden tvingas han göra sig tillgänglig och jaga timmar för att få tillvaron att gå ihop.

Vår rapport, »Hur mår handeln?«, visar att hälften av Handels medlemmar inom butik och lager anser att bemanningen på arbetsplatsen är otillräcklig. Den psykiska ohälsan breder ut sig. Bland kvinnlig kassapersonal har sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 86 procent under perioden 2009–2014. Motsvarande siffra för lagerarbetande kvinnor är 83 procent. Två tredjedelar av anställda inom detaljhandeln berättar att jobbet orsakar att de minst någon gång per vecka känner sig utmattade efter jobbet.

Att få upp bemanningen till en nivå som är förenlig med en god arbetsmiljö är en viktig facklig prioritet. Handels fackklubb på Gekås i Ullared lyckades, med stöd av en skrivning i det centrala kollektivavtalet, få till 60 nya tillsvidaretjänster samtidigt som 80 deltidsanställda fick gå upp i tid.

Anställning på heltid och tillsvidare ska vara norm. Det kräver att möjligheten till allmän visstid och hyvling tas bort. Anställda tvingas leva med en lågintensiv stress över sin arbetssituation och vad det kan få för konsekvenser för privatlivet. LAS möjliggör detta idag. Det kan inte vara värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Sverige behöver både insatser för att fler ska komma i arbete och insatser för att de som arbetar ska ha anständiga villkor. Att åtgärda detta är ett centralt krav i den avtalsrörelse Handels bedriver just nu. Men återigen, när det är tillämpningen av lagen som gör ett missbruk möjligt måste även lagen korrigeras. Samtidigt som fler måste få komma in på arbetsmarknaden ska anständiga villkor råda för dem som kommit in. För löntagare i Sverige förtjänar bättre.

Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund