Daniel Vencu Velasquez Castro, ungt språkrör på Handelsanställdas förbund. Foto: Ellinor Borggren

Lagen om anställningsskydd måste skydda både anställning och sysselsättningsgrad och politikerna måste se till att det görs, skriver Daniel Vencu Velasquez Castro, ungt språkrör i Handelsanställdas förbund.

Det är uppenbart att arbetsgivarsidan är på offensiven, vi kan inte passivt se på när de aktivt går hårt åt svenska arbetare.

Hyvling är när arbetsgivare tvingar anställda att gå ner i timmar, vilket innebär att även om en har en tillsvidareanställning kan arbetsgivaren tvinga ner anställda i timmar. Det är helt enkelt en hyvling av timmar.

Tänk dig att du har en heltidstjänst och har förmodligen en hyra, räkningar och andra kostnader att betala. Du är van vid att jobba under de tider som står i ditt schema, men sen beslutar sig arbetsgivaren för att du och dina kollegor ska gå ner i timmar. Istället för att följa lagen om anställningsskydd och säga upp en person enligt turordningslista, hyvlar arbetsgivaren timmar från några eller alla.

Det är en direkt attack mot svenska löntagare.

Kollektivavtalen är grundpelare i den svenska modellen och de säkerställer att arbetare inte ställs mot varandra. Samordnade förhandlingar och solidarisk lönepolitik istället för individuell lönesättning beroende på bransch och företag är det som stabiliserat svensk arbetsmarknad. I alltför lång tid har arbetsgivarsidan försökt hitta kryphål i kollektivavtalen och i lagen om anställningsskydd, detta bör betraktas som en direkt attack mot svenska löntagare.

I höstas slog en dom fast att hyvling inte strider mot lagen om anställningsskydd (LAS), men flera fackförbund kräver att arbetsgivare inte får hyvla via förhandlingar om kollektivavtalen. Dock får inte politikens roll i det här glömmas bort. Lagen om anställningsskydd måste skydda både anställning och sysselsättningsgrad. Ändringar måste göras i LAS och det är via politiken som detta görs.

Arbetsgivarsidan gynnas av hyvling och det ger dem mer makt över arbetarna och arbetares anställningstrygghet urholkas. Politiker måste ställa sig på arbetarnas sida. Detta är en klar maktkamp som påverkar människors liv.

Svenska arbetare behöver känna sig trygga på sin arbetsplats och en ska inte behöva bocka eller niga för att få fler timmar. Det är kränkande mot svenska arbetare och en direkt attack mot den svenska modellen. Detta är ett bevis på den offensiva utveckling som arbetsgivarsidan haft i Sverige.

Den negativa utvecklingen på svensk arbetsmarknad måste stoppas.

Daniel Vencu Velasquez Castro, ungt språkrör på Handelsanställdas förbund.

Läs mer om hyvling här.