Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Hyvling Den kritiserade metoden att »hyvla ner« arbetstiden och på så vis kringgå lagen om anställningsskydd kan komma att stoppas i en ny lag. Det skriver Handelsnytt.

I december avgjorde Arbetsdomstolen  att anställdas arbetstider kan kortas, och timmar kan tas bort utan hänsyn till anställningstidens bestämmelser i Las.

Detta har lett till en våg av protester från fackliga organisationer där bland annat Handels krävt att lagen om anställningsskydd ska ändra. Detta ledde även till ett kongressbeslut från Socialdemokraterna i april att driva lagfrågan.

– Det är fantastiskt, om det du säger stämmer. Hyvling är ett otyg ovanpå den otrygghet anställda i handeln redan lider av, som visstid, sms-anställningar och deltider, säger Susanna Gideonsson, ordförande på Handels i Handelsnytt.