Mikael Damberg. FOTO: Phil Jamieson/flickr

S-KONGRESSEN Kravet från partimedlemmarna var tydligt – hyvling ska förbjudas enligt lag. Under måndagskvällen valde partistyrelsen att gå på ombudens linje.

Socialdemokraternas kongress beslutade under måndagskvällen att hyvling av arbetstid ska förbjudas enligt lag. Partistyrelsen har inför kongressen tvekat inför en ändring i LAS. Partiordförande Stefan Löfven har antytt att hyvlingsfrågan ska vara upp till parterna att lösa, partistyrelsen har också bedömt sina chanser att få igenom en lagändring i riksdagen som liten.

Närings och innovationsminister Mikael Damberg (S) betonar att beslutet är ett tydligt ställningstagande från Socialdemokraterna.

– Det här är inte rätt och därför är vi beredda att gå fram för förändringar. Vi har sett en utveckling som bryter ned den svenska modellen. Skulle den här tolkningen stå kvar så finns det egentligen inga turordningsregler och anställningsskydd, då är man helt i händerna på vad arbetsgivarna bestämmer.

I november beslutade Arbetsdomstolen att arbetsgivare kan korta heltider till deltider genom så kallad hyvling. Fackförbundet Handels kom i det senaste avtalet överens med Svensk Handel om att omställningstiden till deltid ska motsvara uppsägningstiden. Skyddet mot hyvling är dock inte samma som mot uppsägning. Handels ordförande Susanna Gideonsson, som under gårdagen också blev invald som suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, har drivit frågan om hyvling hårt. Hon gläds åt beslutet.

– Det innebär jättemycket för såväl Handels medlemmar som för socialdemokratin. Som det ser ut idag ska svensk arbetsmarknad inte fungera. Det är också viktigt inför valrörelsen och signalerar att vi tar våra väljares problem på allvar.

Dagens parlamentariska läge gör det ovisst för när en lagändring kan komma till stånd.

– Vi vet aldrig från vecka till vecka vad oppositionen tycker. Vi utgår inte utifrån deras linje, utan ifrån vad som är rätt och fel. Jag tror det blir väldigt kostsamt för de partier som vill motverka en förändring, det skulle innebära att man helt ställer anställningstrygghet ur spel på svensk arbetsmarknad. Då får det gärna bli en konflikt i nästa års valrörelse, säger Damberg.

Den tidigare hållningen om en lösning mellan parterna är inte helt utesluten.

Vi är väldigt tydliga att vi är bereda att använda lagstiftning, för det är inte så här det ska gå till på svensk arbetsmarknad.

– Det kan vara så parterna själva rensar bort det här och att det kommer fungera, men vi är väldigt tydliga att vi är bereda att använda lagstiftning, för det är inte så här det ska gå till på svensk arbetsmarknad, säger Damberg.

Susanna Gideonsson har svårt att se att en partlösning skulle vara möjlig.

– Arbetsgivaren är överhuvudtaget inte intresserad av att diskutera turordningsfrågan. Det är en lagstiftning som nu har tolkats till arbetsgivarens fördel. Är lagen trasig måste den lagas och det är bara politiker som kan göra det, säger Gideonsson.

Hur ser du på möjligheterna att få igenom förslaget i dagsläget?

– Vi vet ju hur det ser ut i riksdagen idag så jag tror inte det är någonting som Socialdemokraterna kan verkställa i år, eller nästa år. Däremot så har vi ett val, och det är oerhört viktigt att vi har ett parti som kan säga vi tar det här på allvar.