Ledare De högerkonservativa partierna med Sverigedemokraterna i spetsen går till val på att fortsätta privatisera äldreomsorgen. Det som står på spel på söndag är en politik som leder till sämre omsorg och till drastiskt försämrade villkor för alla dem som arbetar inom äldreomsorgen.

Tidigare har det funnits förhoppningar om att privatiseringar genom ”ökad valfrihet” och ”en mångfald av aktörer” skulle leda till högre kvalitet och bättre villkor för personalen.

I dag vet vi bättre.

I en rad rapporter har fackförbundet Kommunal konstaterat att det inte blev bättre med privata företag i äldreomsorgen.

Tvärtom.

Anledningen är enkel: personalen är den största kostnaden. Det är därför vinstjagande privata företag väljer att skära ner på antalet anställda.

Det får konsekvenser. De som arbetar i privat, vinstdriven äldreomsorg tjänar mindre, tvingas oftare jobba deltid, och har mycket oftare otrygga timanställningar.

Lagen om valfrihet, LOV, är skapad för att underlätta för privata, vinstdrivande företag att bedriva verksamhet för skattebetalarnas pengar.

En rapport som bygger på data från Statistiska Centralbyrån och Kommunals stora medlemsundersökning för 2020 visar att

  • heltidsanställda hos privata äldreomsorgsföretag tjänar 2 400 kronor mindre per månad jämfört med anställda i kommunalt driven äldreomsorg
  • andelen deltidsanställda är 70 procent hos privata utförare, jämfört med 54 procent i kommunalt driven äldreomsorg.
  • andelen tidsbegränsat anställda är hela 41 procent hos privata utförare, jämfört med 31 procent i kommunalt driven äldreomsorg
  • anställda i privat drift är mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppger i högre grad än kommunalanställda att de inte vill jobba kvar inom samma yrke i framtiden

Det är uppenbart att privatiseringspartiet Moderaterna inte vill inse detta. I stället skriver de tondövt i sin senaste äldreomsorgsmotion att ”flera vårdgivare att välja mellan är självklart bra för de äldre, men det är också viktigt för personalen”. Kristdemokraterna vill “införa ett krav i lag på kommunerna att tillhandahålla frihet att välja inom äldreomsorgen“.

Lagen om valfrihet, LOV, är skapad för att underlätta för privata, vinstdrivande företag att bedriva verksamhet för skattebetalarnas pengar. Sverigedemokraterna går längst av privartiseringspartierna, de vill att ”LOV bör göras obligatorisk för äldreomsorg i alla landets kommuner”.

Det handlar om en tvångsprivatisering av äldreomsorg i hela landet.

Det är fel väg att gå. I den skånska kommunen Lomma insåg till slut även de borgerliga partierna behovet av att avsluta den privata driften av både hemtjänst och äldreboenden, och man har nu återkommunaliserat all äldreomsorg.

Arena Idé har låtit arbetslivsforskaren Kristin Linderoth analysera hur det gick. I rapporten ”Lomma-modellen” visar hon på en rad förbättringar efter att kommunen tog tillbaka kontrollen.

  • Bemanningen har ökat
  • Ensamarbetet har minskat
  • Nattpassen har blivit kortare
  • Beslut har fattats om att alla ska få rätt till heltid

Bara ett år efter återkommunaliseringen lyckades Lomma sänka antalet personer som de äldre möter i hemtjänsten under två veckor från 16 olika personer år 2020 till 11 personer år 2021.

Fler kommuner borde inspireras av Lomma-modellen och ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen.

Högerpartiernas förlegade privatiseringstvång skulle göra det omöjligt.