Ledare Partiledaren för Sveriges kanske näst största parti kommer undan med att svara att han »inte vet« på frågor som rör den egna politiken. Samtidigt är hålen i det egna resonemanget och i den egna budgeten så omfattande att svaren inte kan låta vänta på sig.  

Det här har varit utfrågningarnas valrörelse. Partiledarna har frågats ut i alla stora tidningar, i radions alla kanaler, var och varannan kväll är de med på TV.

Ingen annan partiledare har varit så skicklig på att slingra sig ur frågor som Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Han brukar rätt bekymmerslöst säga »det vet inte jag«. Och komma undan med det.

Det finns alltså en hel del frågor kvar som Jimmie Åkesson inte har svarat på. Här är några av frågorna som Jimmie Åkesson borde få.

Vi kan börja med sjukvården. För ett år sedan lanserade sig SD som »det nya vårdpartiet«. SD går till val på att vårdpersonalen ska få stärkt inflytande över sitt schema. Men de har enligt en omfattande granskning ingen politik mot arbetsgivares godtyckliga hyvling av arbetstider, och de vill inte avskaffa den otrygga och så ofta missbrukade anställningsformen »allmän visstid«.

SD vill enligt sitt valmanifest »förbättra arbetsförhållandena i offentlig sektor genom rätt till heltid«. I SDs vårändringsbudget avsätter man 200 miljoner till »modernare arbetstider«.

Varför går Sverigedemokraterna till val på att minska stödet till Sveriges barnfamiljer?

Samtidigt drar SD ner 90 miljarder (det är nittio tusen miljoner) av statsbidragen till kommunerna fram till 2020. Enligt SD ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt ska det ske genom att utgifterna för migration minskar.

Men är det verkligen realistiskt att de minskar från den 1 januari 2019, som ni har budgeterat?

Flera av nedskärningarna handlar om att dra in pengar till nya svenskar som redan är här, och som har uppehållstillstånd.

SD vill skära ner på utgifterna för etableringsersättning med 3,9 miljarder nästa år (17.1.13 Utgiftsområde 13 Jämställdhets och nyanlända invandrares etablering).

Men vart ska folk ta vägen som håller på att rusta sig inför att ta sitt första jobb i Sverige, om möjligheten att gå ett etableringsprogram tas bort? Är inte risken uppenbar att nyanlända kommer att gå direkt från etableringsersättning till försörjningsstöd? Och fastna där?

Vad ska kommunerna spara in på då? Hur många undersköterskor och lärare ska sägas upp?

SD skär ju samtidigt ner på statens bidrag till Arbetsförmedlingen (fyra miljarder 2019), på kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (15,3 miljarder 2019), liksom på nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (neddragning med 5,6 miljarder).

17.1.14 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv är fullt av hål. Det finns också stora hål i 17.1.12 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Neddragningar på barnbidrag med 4,5 miljarder 2019, och 4,7 miljarder 2020. Varför går Sverigedemokraterna till val på att minska stödet till Sveriges barnfamiljer?

Det finns så många hål i Sverigedemokraternas sakpolitik. Så mycket för journalister att granska och fråga om. Siffrorna och budgetförslagen är bara en googling bort.

Samtidigt är det en fråga som överskuggar alla andra. SD har som inget annat parti ägnat sig åt att göra skillnad på människor i Sverige. Hävdat att några hör hit, medan andra inte gör det.

Inget annat parti driver att människor som lever i Sverige inte ska kunna ha dubbla medborgarskap, inget annat parti har en människosyn som går ut på att varje människa präglas av en »nedärvd essens« som »man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst«. (Sverigedemokraternas gällande principprogram, sidan 8).

En del är svenskar, andra kan aldrig höra hit. Det är den här åtskillnadens politik som skapat ett land där flyktingars hem sätts i brand, där tonåringar mördar hemlösa (och skyter om det), där valförättare och därmed hela vår demokrati förnedras.

Det är den frågan som är kvar. Hur ska Sverigedemokraterna ta ansvar för de motsättningar och konflikter, för det hat som de har odlat? Vad menas man med sitt valmanifests »ett Sverige som håller samman«?