ledare I ett allt stressigare arbetsliv är det rimligt att kräva att vi  bemöts med lite anständighet på jobbet. Moderaterna och de andra partierna i den borgerliga alliansen går till val på raka motsatsen.

Vi svenskar jobbar som aldrig förr. Inget annat land i hela OECD har någonsin haft en så hög sysselsättningsgrad som den som finns i Sverige just nu. Snacka om att vi har gjort oss »anställningsbara«.

Flitiga är vi också. Tillväxten är rekordhög. Även tillväxten per person, trots att Sveriges befolkning ökat med rekordhögt barnafödande och omfattande inflyttning av både arbetskraftsinvandrare och människor som fått skydd här. Svenska företag gör stora vinster, handelsbalansen är lysande, vår konkurrenskraft urstark.

Då är det rimligt att kräva att vi som jobbar bemöts med lite anständighet på jobbet. Moderaterna och de andra partierna i den borgerliga alliansen går till val på raka motsatsen.

Frågor som rör min och din arbetsvardag har, som tidningen Arbetet konstaterar, varit sorgligt frånvarande från valrörelsen. Men vallokalerna har inte stängt än. Arena Idé och Mats Wingborg har gjort en omfattande sammanställning av partiernas arbetsmarknadspolitik. Där står det svart på vitt: det är vår trygghet på jobbet som står på spel i det här valet.

Ett helt år av total osäkerhet. Testa att ta ett lån eller skaffa ett hyreskontrakt med en provanställning.

Tänk på det här innan du bestämmer vilken valsedel du lägger i valurnan:

För alla som får sitt första jobb, men också för alla som vill ett måste byta jobb under arbetslivet. Ett helt år av total osäkerhet. Testa att ta ett lån eller skaffa ett hyreskontrakt med en provanställning.

  • Moderaterna går till val på att behålla arbetsgivares möjlighet att när som helst kunna hyvla bort timmar från en anställning, och därmed sänka lönen.

Utan att behöva förhandla, utan att behöva ta hänsyn till principen sist in, först ut och de andra turordningsreglerna, och utan att den som drabbas har tillgång till A-kassa eller omställningsskydd.

Idag är det personal inom handeln som drabbas värst av hyvling, men otyget sprider sig snabbt till andra branscher. S och V vill avskaffa hyvling, allianspartierna vill att arbetsgivarna ska få fortsätta hyvla.

  • Alliansen och SD vill försvaga anställningsskyddet.

Idag gäller principen sist in, först ut. Det är grunden i det som kallas turordningsreglerna. Det är ett bra skydd mot arbetsgivares godtycklighet.

Utan turordningsregler kan arbetsgivaren avskeda utan att ha sakliga skäl. Det skulle drabba den som engagerat sig fackligt, den som är föräldraledig, den som kanske tvingats vabba mycket.

Längst vill Centerpartiet gå. De vill att alla företag som har mindre än 50 anställda ska slippa följa några turordningsregler alls.

  • Alliansen vill ha kvar maximalt otrygga anställningsformen allmän visstid, som infördes av alliansregeringen,

Med allmän visstid behöver arbetsgivaren inte ange något skäl till att anställningen är tidsbegränsad. Dessutom har det visats sig att arbetsgivare kan stapla visstidsanställningar på varandra. Det ger maximal otrygghet.

Socialdemokraterna går till val på att avskaffa den möjligheten och begränsa användningen av allmän visstid.

  • Alliansen vill införa en statlig lönesänkarpolitik.

Anledningen är att Alliansen vill införa »inträdesjobb”« för nyanlända. I jobbet ska det ingå utbildning, och det är rimligt att lönen är lite lägre för en sådan anställning.

Det som är problemet med ”inträdesjobb” är att Alliansen tycker att staten ska sätta lönen. De vill förbjuda möjligheten för den som har ett inträdesjobb att själv eller med hjälp av facket förhandla upp sin lön. Det är ett brott mot den svenska modellen. I Sverige ska lönen sättas i förhandling mellan arbetsmarknadens parter, inte genom att staten dikterar fattiglöner.

Socialdemokraterna vill istället införa Etableringsjobb med kollektivavtalade löner, ett förslag som tagits fram av arbetsmarknadens parter.

Det här valet handlar om olika samhällsmodeller, där den grupp som är mest utsatt också kommer att drabbas värst av de förslag som oppositionen vill genomföra.

Det är ett val om vardagen på jobbet. Om hur otryggt arbetetslivet ska tillåtas att bli. Den frågan ska du ha med dig när du lägger din röst i dag.