Ledare Fejkade aktiviteter på Instagram. Personalförstärkningar enbart vid inspektion. Den borgerliga valfrihetsidén är en katastrofal väg för de äldre och demokratin, visar de erfarenheter Lomma gjort av privata företag i hemtjänst och äldreomsorg.

Den borgerliga Lagen om Valfrihet, LOV från 2008 har lockat runt hälften av landets kommuner att privatisera omsorg om äldre. Men revolutionen kan ha nått vägs ände. Sedan 2018 har det varit vanligare med beslut i kommunerna att avsluta LOV än att införa den. 21 kommuner har återkommunaliserat sin verksamhet, varav sju förra året.

Borgerligt styrda Lomma är en av dem som insett att den fria marknaden inte kan kombineras med skattefinansierad äldreomsorg som ska ges efter behov. Det visas i rapporten Lomma-modellen när kommunen tog tillbaka från Arena idé.

Kommunal i Lomma som dokumenterade försämringarna ger underlag för beslutet. Privat drivna boenden hade fem gånger fler avvikelserapporter än kommunala. Vanligast var uteblivna vårdinsatser.

Den borgerliga valfrihetsidén är en katastrofal väg för de äldre

Häpna anställda ser hur företag som ska lämna över verksamhet tillämpar den brända jordens taktik: Lokalerna töms och finns exempelvis armatur som inte går att ta med klipps helt sonika de skattefinansierade elkablarna av!

Det mest cyniska är kanske fejkat mys, där bilder utomhus med jordgubbar läggs upp på Instagram, men så snart fotot har tagits blir de gamla infösta igen.

Robert Wenglén, moderat ordförande i kommunstyrelsen i Lomma, även lektor i företagsekonomi vid Lunds Universitet, är drivande bakom återkommunaliseringen. Han drar några viktiga slutsatser:

  • » Företagslogiken om att ge vård och omsorg till den kund som är lönsam går dåligt ihop med att välfärdens fördelningsprincip ska bygga på behov och likvärdighet.«
  • Privatiseringen har gjort det svårare för kommunerna att direkt kontrollera och styra äldreomsorgen.
  • Det är inte nog att byta företag. Det är omöjligt att speca krav och önskemål tillräckligt detaljerat och sedan följa upp på ett effektivt sätt.
  • Det kallas avreglering men ökar behoven av nya regelverk och kontrollsystem.
  • Att lägga ut delar av verksamheten är att släppa möjligheten att styra över hur skattepengarna används.

Det handlar både om rådighet och demokrati. Om något sköts dåligt ska medborgarna kunna avsätta kommunpolitikerna i demokratiska val.

Privatisering löser upp sambandet mellan ansvar och befogenheter. Lomma visar att utvecklingen går att vända.

Kommunals skyddsombud och fackliga företrädare är nöjda med det som hittills hänt:

Bemanningen dagtid har ökat och ensamarbetet minskat.

Städningen sköts inte längre av personalen.

Cheferna har blivit fler, klimatet i arbetsgrupperna bättre.

Bättre relationer mellan arbetsgivare och fack.

Kortade nattpass med bibehållen lön.

Kommunen har tagit beslut om utbildning för personalen 5 timmar i veckan.

När kommunerna följde alliansen i LOV-revolutionen 2008 utlovades bättre kvalitet till lägre kostnad, det vill säga mera pang för pengarna. Men det är tvärtom: kommunal drift ger »mera pang för pengarna«, summerar Robert Wenglén.

Alla kommunpolitiker kan lära av Lomma. Den borgerliga valfrihetsidén är en katastrofal väg för de äldre.