Heike Erkers, Lisa Bengtsson och Peter Hellberg

debatt Ska Sverige fortsätta att vara en ledande, global aktör för yttrandefrihet, demokrati och anständiga arbetsvillkor behöver samtliga svenska partier visa sitt tydliga stöd för ett starkt fackligt utvecklingssamarbete, skriver ledningen för Union to Union.

Valrörelsen närmar sig i en tid när hela världen genomlidit ett svårt år på grund av covid-19. I pandemins spår har utsattheten blivit större, med ökad arbetslöshet, barnarbete och fattigdom. För första gången på 20 år ökar den extrema fattigdomen i världen. Ett akut läge som förvärras av klimatkrisen.

Pandemin har på många platser i världen varit en ursäkt för att begränsa arbetstagares rättigheter. Trots sina samhällsviktiga insatser har arbetstagare, som arbetat under svåra och farliga förhållanden under pandemin, drabbats av inskränkningar som försvårat möjligheterna att göra sina röster hörda.

Den ekonomiska krisen har exempelvis använts som förevändning för att avskeda fackligt aktiva och för att bryta överenskomna kollektivavtal. Denna oroväckande utveckling måste stoppas.

Under sommaren publicerade världsfacket ITUC sin årliga granskning av fackliga rättigheter i världen. Rapporten visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. I 68 länder har protesterande arbetstagare gripits och fackligt aktiva har dödats i sex länder. Granskningen visar också att 74 procent av länderna i granskningen sätter stopp för arbetstagares möjlighet att gå med i ett fackförbund.

Ingen arbetstagare ska riskera livet på grund av sitt engagemang för rimliga arbetsvillkor.

Situationen är fullständigt oacceptabel. Ingen arbetstagare ska riskera livet på grund av sitt engagemang för rimliga arbetsvillkor. Tystas fackföreningar försvinner människors yttrandefrihet, möjligheten till att förbättra sin arbetsmiljö och i förlängningen tilltron till ett demokratiskt samhälle där grundläggande rättigheter respekteras.

Sverige är idag en viktig aktör för att förändra människors utsatta arbetsvillkor. Ett avgörande stöd är det internationella utvecklingssamarbetet, som genomförs tillsammans med demokratiska fackförbund i en rad låg- och medelinkomstländer. Det svenska biståndets stöd till fackföreningsrörelsens globala arbete måste fortsätta att vara starkt för att bidra till att vända den negativa utvecklingen.

Inför kommande valrörelse uppmanar vi, Union to Union, den svenska fackföreningsrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete, därför de svenska riksdagspartierna att:

  • Ta ställning för ett internationellt bistånd som verkar för mänskliga rättigheter i arbetslivet
  • Säkerställa ett bistånd som bidrar till att lyfta människor ur fattigdom och förtryck genom jobb som präglas av en god arbetsmiljö
  • Tydligt fördöma och verka med full kraft mot kränkningarna av arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen

För världens alla utsatta arbetstagare är det avgörande att länder som Sverige fortsätter sina viktiga insatser för demokrati, yttrandefrihet och anständiga arbetsvillkor.

Heike Erkers ordförande Union to Union samt andre vice ordförande Saco

Lisa Bengtsson vice ordförande Union to Union samt andre vice ordförande LO

Peter Hellberg vice ordförande Union to Union samt förste vice ordförande TCO