Maria Nyberg och en palestinsk arbetare. Foto: Maja Brand, Union to Union Pixabay.

Palestina Den 10 oktober meddelade regeringen sitt beslut att frysa biståndet till Palestina på grund av kriget mellan Hamas och Israel. Under tisdagen stod det klart att beslutet även kommer att påverka fackliga projekt i landet. 

750 000 kronor tillförs årligen till facklig organisering, något som nu kommer att upphöra. Det finns dock fortfarande oklarheten om när hur beslutet ska tillämpas, det rapporterar Arbetsvärlden. Union to union är LO, TCO och Sacos gemensamma internationella biståndsorganisation som arbetar bland annat för att stärka fack i världen. En del av det arbetet sker i Gaza och på Västbanken där de exempelvis stöttar fackliga demokratiprojekt, som facklig organisering av journalister och stöd till kvinnliga journalister.

– Nu har vi fått veta att stoppet omfattar även det anslag vi har. Men vi har fortfarande inga instruktioner på vilket sätt det ska tillämpas. Vi vet ju inte från och med när vi inte ska göra utbetalningar och exakt hur det ska gå till. Klart är att vi väldigt snart inte kommer att kunna skicka pengar till partners i Palestina, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på organisationen till Arbetsvärlden.

“Kan få motsatt effekt”

Pengarna från Sverige till de fackliga projekten går via Sida till Union to Union, som sedan administrerar dem och skickar vidare pengarna till globala fackliga organisationer som samordnar projekten i Palestina.

Union to Union har kontrollmekanismer för att se till att pengarna inte hamnar i fel händer utan går till rätt saker. Särskild koll har de på terrorlistade organisationer som Hamas, och det har enligt Union to Union inte upptäckts några fackliga kopplingar till terrororganisationen. Biståndsorganisationen är nu orolig att syftet med det pausade biståndet, att motverka odemokratiska krafter, får motsatt effekt.

– De som gynnas av att projekten stoppas är alla de krafter som tycker att människor inte ska leva i ett demokratiskt samhälle och de krafter som motarbetar fackliga rättigheter. Jag skulle säga att en terroristorganisation som Hamas är inkluderad där, säger Maria Nyberg till Arbetsvärlden.

Det är svårt att i nuläget veta vad den direkta effekten av ett strypt svenskt bistånd blir då projekten är samordnade av de internationella facken. Allt beror på hur stor del av givarländerna som fattar samma beslut som Sverige.