Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, och Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST. Foto: Magnus Länje/Fackförbundet ST.

Kriminalitet Regeringen vill införa särskilda ungdomsfängelser för unga med som döms för allvarliga brott. Fackförbunden för anställda inom SiS och Kriminalvården är kritiska.

– Kriminalvården har redan i dag väldigt stora utmaningar, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

En ny statlig utredning föreslår särskilda ungdomsfängelser för barn som dömts för allvarliga brott, i stället för sluten ungdomsvård. Detta möter stark kritik från fackförbund som organiserar anställda inom Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och Kriminalvården.

– Kriminalvården har redan i dag väldigt stora utmaningar. Vi har en överbeläggning som heter duga och därmed svårigheter att leverera på uppdraget så att folk inte kommer ut och bli återfallskriminella, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Att flytta över ansvaret för barn och unga från SiS till Kriminalvården, mitt i en akut platsbrist, skulle försvåra arbetet ytterligare för de anställda, menar Britta Lejon. Dessutom har de inte erfarenheten och kunskapen att ta hand unga brottslingar, poängterar hon.

– Det finns inte kunskapsmässiga eller fysiska förutsättningar i dag. Det kan man skapa, men vi har inte den tiden. Vi har i dag en allt grövre organiserad brottslighet. Vi behöver göra åtgärder här och nu för att möta den här utvecklingen, säger Britta Lejon.

Rätt till skola

Akademikerförbundet SSR ser också att kriminalvården har stora utmaningar och svårt att klara det uppdrag man har i dag. Förutom extrem platsbrist framhåller fackförbundet att det inte finns kompetens att ha hand om barn och unga inom kriminalvården.

– Vi tror inte att kriminalvården är för barn som är omyndiga. Det är en annan lagstiftning som gäller när barn frihetsberövas. De har rätt att gå till skola, men kriminalvården har ingen skolverksamhet i dag, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Hon framhåller att de som jobbar i SiS har stor och beprövad erfarenhet att bryta negativa mönster hos unga och att få dem på banan. Men både Fackförbundet ST och Akademikerförbundet SSR framhäver också att det finns brister inom SiS och att det är alldeles för få anställda.

Rusta upp SiS

I stället för att lägga fler uppdrag på Kriminalvården menar förbunden att regeringen bör satsa på att rusta upp SiS. 

– Vi har länge uppvaktat politiker på den borgerliga sidan och påtalat att grundproblemet inom verksamheten handlar om så basala saker som finansieringsmodellen av SiS. Det är liten finansiering från staten, resten ska kommunerna betala beroende på hur många platser de behöver för stunden. Det blir ryckigt och svårt att planera och prognostisera. I dag är många tillfälligt anställda, säger Britta Lejon.

Heike Erkers instämmer och påpekar att regeringens förslag inte kommer att bli verklighet förrän om flera år.

– Vad händer under tiden? SiS har länge varit underfinansierat. Barnet och ungdomen behöver stöd för att bryta livsformen man valt, till något positivt. Det kräver en verksamhet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger hon.