Isak Öhrlund

debatt Om SSU ska kunna kalla sig LO:s ungdomsförbund måste ett av våra främsta mål vara att stärka unga arbetares position på arbetsmarknaden. Vi måste därför arbeta mer aktivt för att locka arbetare till vårt förbund, skriver Isak Öhrlund, kandidat till förbundssekreterarposten i SSU.

En trygg vardag för alla är grunden till ett jämlikt samhälle. En svensk löntagare ska veta att lönen räcker till boende och mat, men också till det som en värdesätter extra i livet. Tyvärr ser verkligheten oftast inte ut så för unga på svensk arbetsmarknad.

Många av Sveriges unga hankar sig fram på korttidskontrakt och projektanställningar. Många saknar kollektivavtal utan att veta om vad det är eller vad det fyller för funktion och med det i åtanke är det inte alltid lätt att förstå vad ett fackligt medlemskap spelar för roll. Att enbart 39 procent av alla unga arbetare mellan 16 och 24 år är fackligt anslutna, och enbart 50 procent mellan 25 och 29 år, är ett tydligt tecken på att arbetarrörelsen inte når dagens arbetande ungdom i den utsträckning som vår historiska uppgift, och den svenska modellen, kräver av oss.

Den lägre organiseringsgraden bland unga idag beror inte på att vi är i mindre behov av trygghet. Snarare ligger förklaringen i att arbetarrörelsen inte lyckats applicera budskapet om kollektivets styrka i dagens kontext.

SSU är varken ett fackförbund eller ett politiskt parti; vi är kopplingen däremellan. Vårt uppdrag är att formulera politik som förbättrar livet för unga, oavsett vart i livet en befinner sig. Vi når i dag enklare de som studerar på högskola eller siktar på att göra det, och det är inget vi ska skämmas över, men vi behöver se över hur vi nyttjar den politiska kraft våra medlemmar faktiskt är för att inspirera och aktivera fler. Jag tror att en ung student kan och måste bli uppmuntrad att möta en ung förvärvsarbetare.

Den facklig-politiska ambitionen för SSU kan emellertid inte stanna vid interna samverkansprojekt tillsammans med fackförbund och redan frälsta. Om SSU ska kunna kalla sig LO:s ungdomsförbund måste ett av våra främsta mål vara att få fler unga att organisera sig fackligt för att därigenom stärka unga arbetares position på arbetsmarknaden, idag och i framtiden.

Ju mer SSU speglar bredden av unga som finns i samhället och blir en plattform för unga arbetare att formulera sina visioner, desto större blir vår trovärdighet i den politik vi för och den unga folkrörelse vi organiserar.

Bildning, skolbesök på yrkesgymnasieskolor, fortsatt verksamhet i mindre orter och mötesplatser där alla kan ses och prata behövs. Viljan finns, nu måste jobbet till!

När vi går samman med gemensamma krav skapas en urkraft som inte kan stoppas. SSU måste bli tydligare med vilken roll den fackliga organiseringen spelar i vår berättelse om jämlikhetsbygget. Alla unga som vi möter i vår verksamhet ska lämna med en känsla av vikten att organisera sig på ens nuvarande eller kommande arbetsplats. Unga arbetare ska känna sig representerade av SSU:s företrädare och politik.

För att SSU ska göra detta krävs att vi bättre speglar samhället och välkomnar alla vars huvudsysselsättning eller mål inte är högre studier. Och även de som går vidare till förvärvsarbete efter studier bör organisera sig fackligt, så bildningen är aldrig förgäves.

Ju mer SSU speglar bredden av unga som finns i samhället och blir en plattform för unga arbetare att formulera sina visioner, desto större blir vår trovärdighet i den politik vi för och den unga folkrörelse vi organiserar. Den trovärdigheten kommer att krävas när vi tillsammans ska möta en borgerlig majoritet i riksdagen, en strukturomvandling på svensk arbetsmarknad och, faktiskt, en rättvis klimatomställning – normaliseringen av att unga ska ha dåliga villkor måste få ett slut.

SSU ska kroka arm med dem vars vardag vi som rörelse åtagit oss att förbättra och se till att unga tror att det är möjligt. Och dessa unga ska vilja vara del av den förändring som krävs för att nå dit.

 

Isak Öhrlund, kandidat till förbundssekreterarposten i SSU