Markus Furuberg från Akademikerförbundet SSR.
Markus Furuberg. Foto: SSP och Akademikerförbundet SSR

Fackförbund I akademikeryrken är kollektivavtal mest ovanligt, visar ny kartläggning. 

– Har man ingen stabil lokal facklig organisation är det svårt, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. 

I Medlingsinstitutets årsrapport, som publicerades nyligen, kan man för första gången se kollektivavtalstäckning baserat på yrkesgrupper, kön och bostadsort. Kvinnor är mer troliga att ha kollektivavtal än män, och människor i Norrbotten täcks till större utsträckning än människor i Stockholm eller Halland.

Inom specifika branscher finns också stora skillnader. Inom maskinell tillverkning och transport arbetar 95 procent av de anställda på företag med kollektivavtal, men inom yrken där högskoleutbildning krävs ligger siffran under 80 procent.

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, tror att det har blivit svårare för akademiker att organisera sig fackligt.

– Dels så har det blivit en utveckling på arbetsmarknaden, där det på mindre och medelstora företag är svårare att organisera sig. Har man ingen stabil lokal facklig organisation är det svårt. Vi har ju exemplet Klarna. Det tog ett tag att organisera sig på den arbetsplatsen, och att sätta press på Klarna för kollektivavtal, säger han till Dagens Arena.

Arbetsgivarna måste samarbeta

För att fler i akademiska yrkesgrupper ska få kollektivavtal behövs enligt Markus Furuberg bättre samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.

– Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, lika stort som på facket. Vi kan arbeta tillsammans för att på ett tydligare sätt organisera de här arbetsplatserna så att fler täcks av kollektivavtal.

Samtidigt tror han att ett sådant samarbete kan bli en utmaning.

– Frågar man folk från både fack och arbetsgivare så tror jag att de absolut flesta skulle säga, ”Självklart står vi upp för den svenska modellen och kollektivavtalen”. Hur villig man som arbetsgivare sedan är att samarbeta med facken för att komma fram till bra villkor skiljer sig nog tyvärr åt mellan olika arbetsgivare, säger Markus Furuberg.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo har uttalat sig om den låga täckningsgraden för kollektivavtal bland tjänstemän.

– Självklart är det ju så att det här är sektorer med ganska höga löner, och man upplever kanske inte att facket behövs för dem, säger hon till Ekonomiekot.