Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges ingenjörer, Stefanía Halldórsdóttir, vd Avalanche Studios Group och Love Arvidsson, ordförande för Unionenklubben på Avalanche Studios Group.

Kollektivavtal Spelutvecklarföretaget Avalanche Studios Group vill skriva kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Unionens fackklubb på företaget som drivit frågan ser det som ett stort steg framåt för dataspelsindustrin i Sverige.

I fredags meddelade svenska dataspelsföretaget Avalanche Studio Group beslutet att teckna kollektivavtal för sina anställda i landet. Medarbetarna började diskutera kollektivavtal våren 2022  och frågan drevs sedan av Unionens fackklubb när den bildades i april 2023.

– Det är glädjande att Avalanche Studios Group vill teckna avtal. Det ett stort steg framåt för företaget, och även för den svenska dataspelsindustrin, säger Love Arvidsson, ordförande för Unionenklubben på Avalanche Studios Group, i ett pressmeddelande.

Träder i kraft 2025

De kommande månaderna ska företaget, fackklubben, fackliga representanter och arbetsgivarorganisationen Almega ta fram en plan för hur kollektivavtalet ska införas. Först om två år, andra kvartalet 2025, beräknas det träda i kraft.

– Det är viktigt för oss att göra omställningen på rätt sätt. Därför vill vi inte skynda igenom införandet, säger Stefanía Halldórsdóttir, vd för Avalanche Studios Group, i ett pressmeddelande.

Love Arvidsson hoppas att kollektivavtalet ska bidra till att ledning och arbetsgivare kommer närmare varandra.

– Avalanche är ett stort företag, och det finns många steg mellan ledningen och medarbetarna. Med ett kollektivavtal krymper vi klyftan. Klubben får en bättre position att representera våra medlemmar i diskussioner och förhandlingar med ledningen, och ledningen kan ta vara på de anställdas tankar och åsikter när man fattar beslut, säger Love Arvidsson.

Mognande bransch

Förhandlingen mellan facken och företaget inleddes i september 2023. Företaget har funnits i drygt tjugo år, 2003.

– Avalanche Studios visar att de är i framkant i en mognande spelbransch och är lyhörda för sina engagerade medarbetare. Förhandlingarna har skett i god ton. Arbetsgivaren har från början varit positivt inställd och mån om att vara en bra arbetsgivare, kommenterar Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.