Facket Landets olika fackförbund och dess medlemmar har haft att göra under 2023. Stora mediala strejker och förhandlingar som kanske gjort att andra saker gått förbi obemärkt eller helt enkelt bleknat ur våra minnen. Därför har Dagens Arena valt att fira in det nya året med en tillbakablick på det fackliga året 2023. 

Var det nån som sa avtalsrörelse?

Under avtalsrörelsen är det väldigt många kollektivavtal som ska förnyas. Bara LO:s olika förbund skulle förnya ungefär 450 avtal. Förhandlingarna i avtalsrörelsen baseras traditionellt på det avtal som industrin tecknar och deras avtalade lönehöjning blir märket som de andra sedan tar efter.

Detta år blev märket historiskt högt med sina 7,4 procent över två år. Enligt många var det en bra och enad avtalsrörelse med höga löneökningar, men enligt andra blev det i praktiken nästan ingen reell löneökning alls på grund av inflationen. En viktig fråga för LO-förbunden var låglönesatsningar.

De flesta avtal har förhandlats fram fridfullt och smidigt utåt sett, men det blev också några konflikter. Kommunal varslade till exempel om strejk under tre förhandlingar, Elektrikerna en och Seko la ett varsel som hade kunnat stanna tågtrafik över hela landet. I fallet med Kommunal varslades det också om sympatiåtgärder från bland annat Byggnads. De olika parterna kom dock överens innan strejkerna trädde i kraft och kollektivavtalen tecknades.

Marie Nilsson IF Metall, Tommy Wreeth Transport, Susanna Gideonsson LO, Malin Ragnegård Kommunal och Torbjörn Johansson LO inför en enad avtalsrörelse. Foto: Jon Andersson

 

För Målarna gick avtalsrörelsen dock inte utan aktiv konflikt. Den 3 maj varslade de om strejk då Målarna och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen inte kommit överens om ett nytt avtal och det gamla hade löpt ut. Då förhandlingarna fortsatt stod still trädde strejken i kraft den 12 maj, samtidigt som ett utökat varsel kom för den 24 maj. Innan dess kom dock parterna överens och strejken blåstes av och ett avtal tecknades den 17 maj.

Strejker hit och blockader dit

Stockholms pendeltågs lokförare gick ut i vild strejk under tre dagar i april. Detta för att demonstrera mot att tågvärdarna avvecklades och tvingade lokförare till ensamarbete. Strejken klassades som vild då det på svensk arbetsmarknad endast får användas konfliktåtgärder såsom strejk där det inte finns ett kollektivavtal, något som fanns mellan Seko, ST och MTR. Fackförbunden hade i sig ingenting med den vilda strejken att göra. Strejken fick stor uppmärksamhet, speciellt i Stockholm där det blev uteblivna pendeltågsavgångar. Frågan om tågvärdarna är dock fortfarande aktuell då strejken inte hade önskat resultat. Men frågan drivs numera av de berörda fackklubbarna. Dessutom med SJ istället för MTR, då SJ vann upphandlingen om pendeltågen.

Lokföraren Moa Friman talar till sina kolleger vid Stockholms central under den vilda strejken i april. Bild: Elsa Persson

 

Årets andra stora strejk är självklart den fortfarande pågående konflikten på Tesla, som fått uppmärksamhet även internationellt. Konflikten har vid det nya året pågått i över två månader. Det hela startade med en flera års lång process av förhandlingar och organisering på arbetsplatserna. Efter att IF Metalls strejk trädde i kraft den 27 oktober har nio svenska och tre nordiska fackförbund slutit upp och varslat om sympatiåtgärder. Det har hänt allt för mycket i Teslakonflikten för att kort sammanfatta det i denna text. Men läs gärna vår detaljerade sammanfattning här.

Veli-Pekka Säikkäla, IF Metalls avtalssekreterare, har blivit ansiktet utåt för konflikten med Tesla. Foto: Stefan Jerrevång

 

Byggnads satte i september två byggföretag i Helsingborg i en så kallad indrivningsblockad. Detta då de två företagen under en längre tid inte betalat ut lön till sina anställda. Totalt handlade det om över 200 000 kronor i utebliven lön till totalt 6 medlemmar. Blockaden gjorde att det blev arbetsstopp på bygget av ett äldreboende i Helsingborgs kommun.

Kollektivavtal var det här!

Utöver de många kollektivavtal som förnyades under avtalsrörelsen har även nya avtalsprocesser startats och nya kollektivavtal tecknats. Vi har samlat några exempel.

Den 12 april begärde fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia förhandling om kollektivavtal på Spotify. Detta efter att intresset hos företagets anställda växt och en fackklubb startats. Förhandlingarna pausades dock och ett arbete för att stärka fackförbundens förhandlingsposition pågår.

7 personer står framför Spotify-loggan
Representanter för Akavia, Unionen och Sveriges Ingenjörer utanför Spotifys huvudkontor. Foto: Elsa Åberg

 

Under samma period som fackförbunden krävde förhandling om kollektivavtal på Spotify krävdes det också på Klarna. Fallen fick ganska mycket uppmärksamhet dels då det handlar om stora företag men också att de klassas som tech-bolag. Dessa har hittills varit svåra för fackförbunden att få med i den svenska modellen.

Därför var det stort för fackförbunden när det den 3 november blev klart att Klarna tecknade kollektivavtal med Finansförbundet. Detta efter en lång facklig process och ett uppmärksammat varsel om strejk. Det var Sveriges Ingenjörer och Unionen som tillsammans med sina medlemmar på arbetsplatsen drev frågan och som den 26 oktober varslade om strejk. Detta då förhandlingarna brutit samman.

Efter ytterligare förhandlingar nåddes till slut en överenskommelse och ett kollektivavtal kunde tecknas fyra dagar innan den tilltänkta strejken skulle träda i kraft. Ett avtal där Unionen inte var med då Klarna ville vara medlemmar i Bankinstitutens arbetsgivareorganisation som de ansåg bättre representerade deras behov.

Handels har tecknat kollektivavtal med Calzedonia och Wolt Market för första gången, vilket ger de anställda på dessa två arbetsplatser löner och villkor som matchar resten av branschen. Även på en matbutik i Borlänge har Handels tecknat kollektivavtal. Det krävdes ett varsel om konfliktåtgärder, men två dagar efter varslet kom parterna överens.

Thomas Holm Förhandlare på Handelsanställdas Förbund, skakar hand med Joachim Schwartzbach, VD för Wolt Market, kring det nya kollektivavtalet mellan Handels och Wolt Market.

 

När två energibolag (Adven energilösningar och Värmevärden) slogs ihop under våren 2023 ville den nya arbetsgivaren (Adven Sverige AB) inte teckna ett nytt kollektivavtal, utan hänvisade till en policy istället. Seko startade då ett intensivt organisationsarbete och medlemsantalet ökade på arbetsplatsen. Efter en tids förhandlingar kom Seko och arbetsgivaren överens och ett sprillans nytt kollektivavtal kunde tecknas.

Sammanslagningar och ny anställningsform

I över 8 kommuner har de lokala Kommunalklubbarna sett till att de anställda på deras arbetsplatser får gratis arbetsskor under året. Andra lokala vinster för Kommunals medlemmar är bland annat arbetskläder på en skola i Stockholm, bättre bilar i hemtjänsten i Eksjö och betald övertid för dagbarnvårdare i Kungälv.

Byggnads vann i Arbetsdomstolen efter att de ansett att byggbolaget Peab gjort fel. Företaget anlitade nämligen ett inredningsföretag som underentreprenör utan att förhandla i enlighet med kollektivavtalet. Byggnads menar att domen från Arbetsdomstolen är principiellt viktig för att täppa igen kryphål för underleverantörer.

LO-fackförbunden Målarna och Byggnads beslutade under hösten att de ska bli ett förbund, för att med fler enade medlemmar kunna göra större skillnad inom byggbranschen. Även hos SACO har förbund slagits samman under året. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund blev Sveriges Lärare och blev då det största akademikerförbundet i Sverige. Även Sveriges Skolledare skapades när Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare slog ihop sina medlemmar.

I november förra året enades Svenskt näringsliv, Unionen och LO om ett avtal för etableringsjobb som ska göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Staten och arbetsgivaren delar på kostnaden för lönen som ska ligga i nivå med lägsta lönen i kollektivavtalet. Som längst kan man ha jobbet i två år. Då ska det övergå i en tillsvidareanställning. Första avtalet om etableringsjobb tecknades mellan Teknikföretagen och Unionen den 11 december 2o23.