Philip Botström SSU ordförande

REPLIK | När Grön Ungdom går ut och efterfrågar fler »enkla jobb«, gör de det med högerretorik. Framgångsreceptet är att rusta människor till de jobb som står lediga, skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU.  

Grön Ungdom gör sitt bästa för att gå högerns ärenden när de i en debattartikel (Dagens Arena 27/5) föreslår fler »enkla jobb«, sänkta skatter och momssänkningar. Att måla upp »enkla jobb« som en potentiell framgångssaga är ett naivt sätt att se på uppgiften att få fler människor i arbete.

Det mest centrala för att få människor i arbete stavas utbildning. Att regeringen satsar på validering av tidigare utbildning och jobb, vidareutbildning och fler vägar för att slutföra en gymnasieutbildning är därför helt rätt fokus.

Vi behöver en politik som ser till att fler kan ta de tusentals lediga jobb som finns idag och de jobb som kommer växa fram. I den ekvationen ingår självklart olika typer av jobb. Vissa kräver en specifik utbildning, vissa inte. En del jobb kräver lång arbetslivserfarenhet, andra kräver ingen. Men att som politiker börja dela in jobb i »enkla« och »riktiga« är en farlig väg att gå. Dessutom är det ett effektivt sätt att gå högerns ärenden vars främsta skäl för fler »enkla jobb« är att sänka lönerna för vanliga arbetare.

De flesta arbetsgivare skriker inte efter fler »enkla jobb«. De efterfrågar anställda med rätt kompetens. Av de nästan 100 000 jobb som just nu står vakanta är ungefär hälften vanliga LO-yrken, som kanske kräver yrkesutbildning men däremot inte alltid en högskoleexamen. Med relativt enkla utbildningsinslag kan människor ta dessa jobb. Det handlar alltså inte om att alla ska bli kärnfysiker, ingenjörer eller forskare, det handlar om att matcha arbetslösas kompetens med det marknaden efterfrågar.

Grön Ungdom framhåller att tjänstesektorn skulle vara den mest hållbara delen av marknaden. Men att möjliggöra för fler ur medelklassen att gå ut på restaurang, reparera cykeln eller anställa en flyttfirma är ett märkligt sätt att se på den gröna omställningen. Vissa prylar smutsar inte ner medan vissa tjänster gör det, och vice versa. Så varför fokusera på just tjänstesektorn, attackera det som är skadligt för klimatet istället – utsläppen.

Vad som behövs för att ställa om Sverige är strukturella reformer med fokus på fossilfri energi, hållbara transporter och en rejäl upprustning av vårt bostadsbestånd. Låt oss se till att produktionen av både varor och tjänster blir hållbar. Ett ensidigt fokus på tjänstesamhället löser däremot inte klimatutmaningarna.

Grön Ungdom avslutar med att gräva upp några av högerns och Svenskt Näringslivs avdankade förslag från förr – sänkt arbetsgivaravgift och lägre moms. Två av alliansens huvudnummer under föregående mandatperiod var just sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms. De flesta är i dag överens om att det var två ineffektiva reformer som ledde till få och dyra jobb. Framförallt minskade det kostnaden för att göra anställningar som ändå hade blivit av. Vinnarna på reformerna blev företagen som i godan ro kunde plocka ut större vinster.

Framgångsreceptet för Sverige är inte »enkla jobb« och skattesänkningar. För ärligt talat, Sverige behöver inte fler cykelreparatörer. Nyckeln till framgång handlar om att se till att människor är rustade för att ta de tusentals jobb som står lediga. Det borde även Grön Ungdom skriva under på i stället för att föreslå högerpolitik som inte funkar.

Philip Botström, förbundsordförande SSU